Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 11.03.2024
Deadline for submitting applications: 31.05.2024

Indeks Start 2 Star

Target groups:
Students

Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów.

Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. 

XVII edycja programu – dla kandydatów na studia – matura  2024/2025. 

Pierwszy etap rekrutacji – formularz zgłoszeniowy – 1.03.2024r. – 31.05.2024 r. do 24.00. Wyniki pocztą email wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – do 8.06.2024 r.
Drugi etap rekrutacji – rozmowy online z Komisją Stypendialną + kwestionariusz osobowy – 10-12.06.2024. Wyniki pocztą email wyłącznie do finalistów/stypendystów XVII edycji programu – do 15.07.2024r.

Gala wręczenia indeksów – 4.10.2024.

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Information

Key words:
Added on:
11 March 2024; 16:01 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 March 2024; 16:01 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.