Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 21.08.2018
Deadline for submitting applications: 18.10.2018

Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i społecznych

Sponsor/organiser:
Target groups:
Doctors

Do 18 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 36 miesięcy staż w European University Institute we Florencji.

W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:
  • stypendium do 2 000 euro miesięcznie;
  • dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta przyjeżdża na staż z partnerem;
  • dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na staż;
  • pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.