Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 14.03.2020
Deadline for submitting applications: 30.03.2020

Stypendium Google News Initiative dla studentów dziennikarstwa 2020

Europejskie Centrum Dziennikarstwa i Google News Initiative zaprasza studentów dziennikarstwa i technologii do składnia wniosków o płatne staże kierunkowe. W 2020 roku program stypendialny oferuje 50 miejsc płatnego stażu kierunkowego w 14 krajach europejskich (w tym w Polsce).

W ramach stypendium możliwe jest zaangażowanie w prace wybranego zespołu przez 8 miesięcy między czerwcem a październikiem 2020 roku. Staż poprzeda udział w obozie zapoznawczym w Brukseli.

Wynagrodzenie do 5 tys. euro miesięcznie wypłaca ogranizacja, w której odbywa się staż.

Złożenie wniosku odbywa się przez stronę internetową https://journalismfellowships.eu/ do 30 marca 2020 roku.

Więcej informacji może uzyskać pod adresem hello@journalismfellowships.eu

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.