Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 24.04.2024
Deadline for submitting applications: 31.05.2024

Stypendium im. Leopolda Ungera

Trwa nabór do 12. edycji Stypendium przeznaczonego dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia.

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Do zdobycia:

  • stypendium w  formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej  niepublikowanych);
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.

Kryteria oceny:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne;
  • praca na rzecz mediów studenckich;
  • współpraca z mediami internetowymi;
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową - stypendium.unger@mail.umcs.pl

Information

Added on:
24 April 2024; 16:17 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 16:17 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.