Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 27.02.2024
Deadline for submitting applications: 15.05.2024

Program Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór w VI edycji programu, który umożliwia przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. 

W ramach Programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych;

- odbycie stażu podoktorskiego;

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Nabór w tegorocznej edycji prowadzony będzie od 15 lutego 2024 do 15 maja do godz.15:00 czasu lokalnego, w systemie teleinformatycznym NAWA. 

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Ważne zmiany w naborze 2024

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1) stypendium miesięczne w wysokości 7500 zł

2) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w Polsce w wysokości 4000 zł miesięcznie

3) ryczałt na koszty podróży w zależności od kraju przyjazdu

4) wsparcie na pobyt dzieci lub dla osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji Projektu obejmuje okres realizacji mobilności (okres pobytu w ośrodku goszczącym) plus 3 miesiące. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie realizacji programu.

Information

Added on:
27 February 2024; 17:52 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 February 2024; 17:52 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.