Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Pexels | Pexels
Added on: 22.11.2021
Deadline for submitting applications: 30.11.2021

Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi program, którego celem jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk) przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Program jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i ma na celu wsparcie represjonowanych Naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce. Program wpłynie ponadto na wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. 

Projekt nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1) odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego Naukowca w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które Naukowiec zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym. 

Wymagania dotyczące Naukowca:

1) jest obywatelem Białorusi

2) posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)

3) ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych.

4) przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

Wnioski nie mogą dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

Information

Added on:
22 November 2021; 12:56 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 November 2021; 12:56 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.