Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. fauxels z Pexels
Added on: 30.03.2021
Deadline for submitting applications: 30.04.2021

Programy stypendialne DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst) zaprasza do korzystania z oferty stypendialnej.

Najważniejsze problemy stypendialne obejmują pobyty badawcze (od 1 do 3 miesięcy):

- na uczelni wyższej lub pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich;

- na uczelni wyższej w Niemczech dla naukowców specjalizujących się w dziedzinach: filologia germańska i język niemiecki jako obcy oraz w tematyce mniejszości niemieckiej;

Oferowane są również m.in. stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie (do 2 lat), a także stypendia lub staże dla nauczycieli akademickich z dziedzin: architektura, muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna, film.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej instytucji: https://www.daad.pl/pl/stypendia/ 

Information

Key words:
Added on:
30 March 2021; 22:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
30 March 2021; 22:44 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.