Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 05.10.2016
Deadline for submitting applications: 15.11.2016

Stypendia DAAD w Niemczech dla doktorantów i młodych naukowców

Target groups:
Students, PhD Students
Announced on:
3.10.2016

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (1-6 miesięcy)

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017


Stypendia na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy)

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016

Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016

Szczegóły na stronie: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#stip2

Information

Key words:

See also

20.11.2015

Konkurs stypendialny Endeavour Awards w Australii

 Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach otwartego programu stypendialnego zorganizowanego przez rząd australijski dla studentów i badaczy wszystkich dziedzin i kierunków, pochodzących między innymi z Europy.

20.11.2015

Doktorant-stypendysta w konkursie NCN: OPUS – HS

Kandydat powinien: 1) mieć ukończone studia polonistyczne ze specjalnością językoznawczą; 2) mieć doświadczenie w pracach badawczych związanych z tworzeniem korpusów tekstów i/lub przetwarzeniem języka naturalnego; 3) mieć doświadczenie z obsługą aplikacji przeznaczonych do anotacji tekstów. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę: -osiągnięcia naukowe (w tym publikacje), -wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, -warsztaty i szkolenia naukowe, -udokumentowany udział w projektach badawczych. -udokumentowany udział w konferencjach naukowych

05.10.2016

POWROTY: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów powracających do pracy naukowej

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

06.10.2016

MOVE-IN Louvain: stypendia podoktorskie w Belgii

“MOVE-IN Louvain” to podoktorskie stypendium międzynarodowe organizowane przez Université catholique de Louvain (UCL) w porozumeniu z Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (USL-B) przy wsparciu Komisji Europejskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.