Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Andrea Piacquadio | Pexels
Added on: 15.02.2023
Deadline for submitting applications: 10.04.2023

Stypendium Joanny DeMone na staż naukowyna Uniwersytecie w Toronto (Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award)

Sponsor/organiser:
City/Town:
Toronto
Target groups:
Students, PhD Students

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Kanadzie.

Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych oraz wzięcia udziału w życiu intelektualnym uczelni, a zwłaszcza torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturowym, a także inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Stypendyści zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Komisja stypendialna, oceniając wnioski, weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tamtejszym uniwersytecie oraz ich kompatybilność z działalnością
torontońskiej polonistyki. 
Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt od 6 do 12 tygodni.

Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września 2023 do połowy maja 2024.

Stypendium pokrywa koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium zależeć będzie od długości pobytu.
Stypendium Joanny DeMone to inicjatywa kierowana do humanistów zajmujących się kulturą polską i studiujących na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach. Pod szczególną uwagę zostaną wzięte kandydatury badaczy zainteresowanych chrześcijańskim dziedzictwem kulturowym. Laureaci przyjadą do Toronto w na warunkach International Visiting Graduate Student Study Abroad Program. Więcej informacji na temat IVGS znajdą Państwo tutaj: https://www.sgs.utoronto.ca/futurestudents/international/international-visiting-graduate-students/.
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim do 10 kwietnia 2023 roku:

• list motywacyjny (do 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych kandydatki/kandydata oraz pomysłów na warsztaty kulturowe dla studentów Uniwersytetu w Toronto;
• CV naukowe (2 strony);
• opis projektu (do 1000 słów), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;
• dwa listy polecające (od promotora i innego pracownika naukowego).
Dokumenty w wersji elektronicznej w formacie pdf prosimy przesyłać na adres: polish.program@utoronto.ca. Na pytania związane ze stypendium odpowiada dr Magdalena Cabaj (magda.cabaj@utoronto.ca).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie maja 2023 roku.

Information

Key words:
Added on:
15 February 2023; 21:24 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
15 February 2023; 21:24 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.