Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 15.03.2019
Data wydarzenia: 15.05.2019 - 16.05.2019

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Charakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe.

Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji. Celowe wydaje się podjęcie pytania, czy dzisiejszy synkretyzm gatunkowy świadczy o zamieraniu gatunku, czy też jest efektem ewolucyjnego procesu, prowadzącego do wypierania jednych paradygmatów przez inne. Estetyka agatunkowości staje się szczególnie znamienna dla teatru postdramatycznego, którego przedstawienia wykraczają poza ramy dramatu. Tematykę dotyczącą twórczości dla teatru chcemy powiązać z kwestią świadomości gatunkowej widzianej również z perspektywy odbioru, przywoływanej i pobudzanej (na różne sposoby) w tekstach.  Myślenie gatunkami z jednej strony unieważniane zarówno przez performatykę, jak i przez nowe media, z drugiej – pozostaje przejawem naszej pamięci kulturowej, choć nie wyznacza już kodów odbiorczych ani horyzontu oczekiwań.

W trakcie konferencji proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:

– perspektywy gatunkowego ujęcia współczesnego dramatopisarstwa

– gatunkowość tekstów dramatycznych wobec ekspansji nowych tematów i dezintegracji/  przewartościowania/ kontaminacji estetyk

– niestandardowe sposoby użycia starych wzorców gatunkowych

– nowe formy dramatyczne „w uścisku” z formatami filmowymi, telewizyjnymi, internetowymi

– przekształcenia gatunkowe dramatyczno-teatralne  a wzorce przedstawień kulturowych

– demontaż tradycyjnych form dramatycznych we współczesnym teatrze

– gatunkowe narzędzia w badaniach nad współczesnym dramatem/ pisarstwem teatralnym.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 maja 2019 roku w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Licząc na Państwa zainteresowanie proponowaną problematyką konferencji, uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów wystąpień (wraz z krótkim streszczeniem) do 14 kwietnia 2019 na adres: ztid@us.edu.pl.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 350 zł, która obejmuje wyżywienie oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki.
Opłatę prosimy wnosić na konto:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Nr konta: BGK  13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać : „Nazwisko, imię, opłata konferencyjna - Gatunki dramatyczne”.

(informacja Organizatorów)    

 

 

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

Informacje

Adres:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa
Termin zgłaszania prelegentów:
14.04.2019
Opłata:
350 zł

Zobacz także

07.12.2015

„Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych” | Spotkanie autorskie

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk zaprasza na spotkanie z prof. Dobrochną Ratajczakową poświęcone właśnie wydanej książce „Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych”. Spotkanie i dyskusja nad książką odbędą się w środę 9 grudnia o godz. 13.30 w Sali Teatralnej Collegium Maius (Poznań, ul . Fredry 10).

27.05.2015

Konwencje i formy w literaturze dawnej i współczesnej

Celem konferencji jest promocja badań młodych naukowców oraz wspólna dyskusja na tematy związane z niżej wymienionymi zagadnieniami: gatunki w literaturze dawnej i współczesnej przemiany wzorców estetycznych konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby opisu formy autobiograficzne dawniej i dziś (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, wspomnienia) metodologia w opisie form literackich hybrydy gatunkowe, gatunki mieszane

29.03.2016

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

13.05.2016

Konkurs na napisanie utworu dramatycznego inspirowanego życiem i/lub twórczością Violetty Villas

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku oraz Teatr Nowy w Krakowie ogłaszają konkurs na napisanie utworu dramatycznego inspirowanego życiem i/lub twórczością Violetty Villas. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki dramatopisarskiej oraz pozyskanie nowych, wartościowych tekstów scenicznych. Konkurs adresowany jest zarówno do zawodowych dramaturgów, jak i amatorów. Zgłoszeń dokonywać można do 31 maja 2016 roku na adres konkurs@nowyteatr.pl.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.