Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 06.05.2018
Data wydarzenia: 09.05.2018

Środa w Towarzystwie Literackim: Conrada romantyzm polski

Typ wydarzenia:
Spotkanie
Miejscowość:
Warszawa

Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na drugie w tym roku spotkanie z cyklu "Środa w Towarzystwie Literackim". Gościem Marii Makaruk będzie Karol Samsel - poeta, doktor, historyk literatury, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, od 2014 roku tamże pracownik Zakładu Literatury Romantyzmu oraz doktorant Instytutu Filozofii UW, autor książek Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu oraz Inwalida intencji. Studia o Norwidzie.

W orbicie tematów i problemów oddziaływania polskich lektur romantycznych na pisarstwo Josepha Conrada do dziś nie udało się wyjść poza istotny, aczkolwiek wstępnie jedynie zarysowany obszar klasycznych preliminariów. Stało się tak, co znamienne, pomimo istniejącego, częściowego stanu badań. Wraz z ramową zgodą jednak na uogólnienia nadchodził – co trzeba podkreślić – fasadowy opór wobec szczegółowych koncepcji określania wpływu, który na Conrada mógł wywrzeć szeroko rozumiany polski romantyzm. Nadal symptomatyczny pod tym względem pozostaje komentarz Zdzisława Najdera zamieszczony we wstępie do polskiego wydania Listów pisarza z 1968 roku: "Kiedy Conrad używa (a czasem i nadużywa) romantycznych czy neoromantycznych zwrotów jak <<bezkresne przestworza>>, <<niezgłębione tonie>>, <<nieubłagany los>>, <<posępne fatum>>, <<wieczyste tajemnice>>, itd. – trzeba umieć oddzielić stylistyczną powłokę od treści, która z idealizmem filozoficznym nie ma nic wspólnego: żadne niezbadane, tajemne siły losu nie odgrywają jakiejkolwiek roli przyczynowej w utworach Conrada. Niezależnie od <<duchologicznego>> czasem słownictwa cała motywacja wydarzeń utrzymana jest w ramach empirycznego prawdopodobieństwa". W ten właśnie sposób ucieleśniony został rzeczywisty paradoks w badaniach nad tzw. Conradowskim polskim zapleczem twórczości. Wraz z realnym przyrostem wiedzy o polskich kontaktach autora Księcia Romana, z krytyczną edycją korespondencji pisarza z Polakami, zabrakło intertekstualnej, kompletnej monografii oddziaływania polskiego romantyzmu na Josepha Conrada. Celem dyskusji jest debata nad współczesnym stanem wiedzy o Conradzie, a także próba wstępnej, tematycznej oraz problemowej integracji wątków romantycznych w pisarstwie autora Lorda Jima. Realna wydaje się również próba dowiedzenia, że polskim, romantycznym kluczem motywów pisarz posługiwał się w sposób wyrafinowany, złożony, a przede wszystkim – konstelacyjny, czym wytwarzał w swoich tekstach regularną mozaikę romantycznych wątków polskich. Gra z nimi (jako wyższe piętro narracji) stanowić miała ukryty, artykułowany subtelniej niż pozostałe – temat niejednego Conradowskiego utworu.

Spotkanie odbędzie się 09.05.2018, godz. 17.00.

Informacje

Adres:
Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 17
Słowa kluczowe:

Zobacz także

18.10.2017

Narracje tubylczości w literaturze świata

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową poświęconą problematyce indigeneity ("tubylczości") w literaturze świata. Organizatorzy proponują próbę refleksji na tym, czy są "tubylcy": "czy isotnie generują narracje oboczne w stosunku do hegemonicznych paradygmatów? Czy ich lokalne bytowanie i epistemologiczna niezawisłość mogą stanowić przeciwwagę, a jeśli tak, to przeciwwagę czego? Kulturowej i epistemologicznej globalizacji rozumianej jako uniformizacja? Symulakrum sprzedawanego pod mianem <<literatury świata>>? Czy wobec <<uświatowienia>> tubylczności (worlding of the indigeneity) my sami jesteśmy tubylcami, a nasze własne narracje sprowadzają się do zlokalizowanych narracji tubylczości?" (fragment zaproszenia).

15.12.2015

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Ćwiertniewicza pt.: "Kiedyś byłam lalką". Rzecz o Krystynie Sienkiewicz. Próba monografii

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego zawiadamają, że 21 grudnia 2015 o godzinie 14.30 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Nankiera 15b, sala 110 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Grzegorza Ćwiertniewicza pt.  "<<Kiedyś byłam lalką>>. Rzecz o Krystynie Sienkiewicz. Próba monografii".

25.07.2017

Conrad i (pop)teksty / ogólnopolska konferencja naukowa

Do udziału w organizowanej przez nas konferencji zapraszamy: literaturoznawców, medioznawców, filmoznawców, antropologów, etnologów, filozofów, socjologów, historyków, historyków sztuki i wszystkich tych, którym bliska jest tematyka conradowska.

04.04.2016

Konkurs recytatorski

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM W OLSZTYNIE

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.