Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 03.11.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.12.2016

Nauczyciel polonista ze znajomością języka hiszpańskiego do pracy dydaktycznej w Argentynie

Dziedziny:
oświata
Data ogłoszenia:
22.11.2016

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej w Argentynie – miejscowość Wanda.  

Poszukujemy nauczyciela polonisty.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. 

Ostateczny termin wpływu dokumentów – 10 grudnia 2016 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

http://www.orpeg.pl/images/Upload/polonia/2016/Og%C5%82oszenie_o_rekrutacji_Argentyna.pdf

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający: 

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego,

2. znajomość języka hiszpańskiego, 

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. 
 
Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli. Obowiązki:

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,  w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.
 
Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych

Adres pod który należy dostarczyć dokumenty dostępny z na stronie ORPEG

 

 

 

 

 

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.