Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 17.06.2022
Językoznawstwo

Leksyka pola semantycznego „duchowość” w słownikach opisowych języka rosyjskiego końca XX wieku

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-7431-672-9

Rok wydania: 2021

Format: A5

Rozprawa jest poświęcona ważnemu działowi aksjologii językoznawczej, jakim jest pole semantyczne „duchowość” w języku rosyjskim epoki postsowieckiej. Podstawą źródłową stały się rosyjskie słowniki opisowe końca XX wieku (głównie Kuzniecowa i Ożegowa). Termin „duchowość” odnosi się tu do wewnętrznego świata człowieka, w szczególności sposobów postrzegania przyczyn i sensu istnienia człowieka na ziemi, wiary w Boga i związanych z tym postaw religijnych i społecznych. Ze względów historyczno-kulturowych autorka ogranicza się do terminologii prawosławnej (…). Sumując, nie ulega wątpliwości, że recenzowana praca jest wybitnym, bogatym materiałowo i odkrywczym metodologicznie dziełem naukowym.
Z recenzji prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka
Autorka podjęła niezwykle interesującą i aktualną problematykę, która została zbadana kompetentnie i precyzyjnie przy zastosowaniu odpowiedniej, zgodnej z kryteriami naukowymi metodologii. Bez żadnej wątpliwości tekst nie tylko wnosi nową wiedzę o złożonej historycznie drodze rosyjskiej leksyki z zakresu duchowości prawosławia i o jej współczesnym kształcie, ale także przybliża czytelnika do specyfiki duchowości prawosławia i życia religijnego współczesnych Rosjan. (…) książka nie tylko zwróci uwagę specjalistów, ale na pewno wzbudzi również zainteresowanie szerszego grona czytelników.
Z recenzji dr. hab. Petara Sotirowa, prof. UMCS

Informacje

Strony:
322
Do pobrania:
Data dodania:
17 czerwca 2022; 09:44 (Paweł Wojciechowski)
Data edycji:
10 stycznia 2023; 14:40 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

07.12.2020
Językoznawstwo

ETYMOLOGIA I KONOTACJE NAZW DROGICH KAMIENI w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego studium leksykalno-stylistyczne

Autor/Redaktor: Małgorzata Andrejczyk

Rok wydania: 2020 Format: B5, oprawa twarda

09.01.2023
Literaturoznawstwo

MIĘDZY WILNEM, URALEM I PETERSBURGIEM. Asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

Autor/Redaktor: Monika Bednarczuk

Autorka: Monika Bednarczuk – literaturoznawczyni, badaczka związków polityki z literaturą, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kultury przełomu XVIII i XIX wieku, intymistyki i pisarstwa kobiet, a w ostatnim czasie również nurtów i środowisk ezoterycznych w PRL.

10.10.2018
Językoznawstwo

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

25.11.2018
Językoznawstwo

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Autor/Redaktor: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.