Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 17.06.2022
Linguistics

Leksyka pola semantycznego „duchowość” w słownikach opisowych języka rosyjskiego końca XX wieku

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7431-672-9

Rok wydania: 2021

Format: A5

Rozprawa jest poświęcona ważnemu działowi aksjologii językoznawczej, jakim jest pole semantyczne „duchowość” w języku rosyjskim epoki postsowieckiej. Podstawą źródłową stały się rosyjskie słowniki opisowe końca XX wieku (głównie Kuzniecowa i Ożegowa). Termin „duchowość” odnosi się tu do wewnętrznego świata człowieka, w szczególności sposobów postrzegania przyczyn i sensu istnienia człowieka na ziemi, wiary w Boga i związanych z tym postaw religijnych i społecznych. Ze względów historyczno-kulturowych autorka ogranicza się do terminologii prawosławnej (…). Sumując, nie ulega wątpliwości, że recenzowana praca jest wybitnym, bogatym materiałowo i odkrywczym metodologicznie dziełem naukowym.
Z recenzji prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka
Autorka podjęła niezwykle interesującą i aktualną problematykę, która została zbadana kompetentnie i precyzyjnie przy zastosowaniu odpowiedniej, zgodnej z kryteriami naukowymi metodologii. Bez żadnej wątpliwości tekst nie tylko wnosi nową wiedzę o złożonej historycznie drodze rosyjskiej leksyki z zakresu duchowości prawosławia i o jej współczesnym kształcie, ale także przybliża czytelnika do specyfiki duchowości prawosławia i życia religijnego współczesnych Rosjan. (…) książka nie tylko zwróci uwagę specjalistów, ale na pewno wzbudzi również zainteresowanie szerszego grona czytelników.
Z recenzji dr. hab. Petara Sotirowa, prof. UMCS

Information

Pages:
322
Added on:
17 June 2022; 09:44 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
10 January 2023; 14:40 (Mariola Wilczak)

See also

07.12.2020
Linguistics

ETYMOLOGIA I KONOTACJE NAZW DROGICH KAMIENI w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego studium leksykalno-stylistyczne

Author/Editor: Małgorzata Andrejczyk

Rok wydania: 2020 Format: B5, oprawa twarda

09.01.2023
Literature studies

MIĘDZY WILNEM, URALEM I PETERSBURGIEM. Asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

Author/Editor: Monika Bednarczuk

Autorka: Monika Bednarczuk – literaturoznawczyni, badaczka związków polityki z literaturą, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kultury przełomu XVIII i XIX wieku, intymistyki i pisarstwa kobiet, a w ostatnim czasie również nurtów i środowisk ezoterycznych w PRL.

10.10.2018
Linguistics

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

25.11.2018
Linguistics

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Author/Editor: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.