Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 25.10.2020
Literaturoznawstwo

WACŁAW BOROWY - PO LATACH

ISBN:
978-83-66448-48-3

Publikacja dotycząca jednego z najważniejszych polskich historyków literatury i krytyków literackich.

 

 

Tom absolutnie wyjątkowy – postać i dorobek Wacława Borowego stanowią ważny fragment naszej XX-wiecznej humanistyki, a walory badawcze prezentowanych w książce artykułów to prawdziwa uczta polonistyczna. [...] Borowy jawi się jako żywa, barwna postać, zaangażowana w przybliżanie intrygującej rzeczywistości literackiej, traktowanej jako wielka, a przede wszystkim wartościowa całość śródziemnomorskiej kultury, niedającej się podporządkować koniunkturom metodologicznym i zmuszającej do indywidualnego zaangażowania – aksjologicznego i stylistycznego.


We Wprowadzeniu odnotowującym wcześniejsze „rocznicowe” publikacje i inicjatywy konferencyjne poświęcone Borowemu, wskazano niezwykle cenną cechę książki: sylwetkę badacza, jego twórczość naukową, wreszcie bogaty zespół odniesień (okoliczności, relacje, metateksty) rozpoznają tu nie tylko wybitni, ale też uważni czytelnicy. Ich akceptacja dla postawy badawczej Borowego („zbliżony system wartości”) nie wyklucza polemik czy poznawczych olśnień. Zwłaszcza one – odkrycia „nieznanego” czy „przeoczonego” Borowego – czynią z książki pozycję obowiązkową.

Dzieło Wacława Borowego, łączące filologiczną rzetelność i kompetencje z czytelniczym zaangażowaniem i żywą percepcją okazuje się interesującą i intrygującą całością także dla współczesnych, wytrawnych badaczy.

Niewątpliwie jednym z mocniejszych, a zarazem czystych zdań w książce jest to: „Borowy nie mieszał literatury z ideologią”.

                                                                                                                                           z recenzji prof. Małgorzaty Łukaszuk

Spis treści

Spis treści

7 Wprowadzenie

11 Teresa Kostkiewiczowa

Uwagi o pisarstwie historycznoliterackim Wacława

Borowego: właściwości i funkcje języka krytycznego

23 Bernadetta Kuczera-Chachulska

Wacław Borowy jako czytelnik (badacz) liryki

41 Jerzy Snopek

Wacław Borowy jako krytyk przekładu literackiego.

Próba wstępnego przybliżenia

53 Wojciech Kaliszewski

O źródłach i wpływach w literaturze.

Komparatystyczne stanowisko Wacława Borowego

73 Krzysztof Mrowcewicz

Godność poezji – Borowy staropolski

87 Tomasz Chachulski

Wacława Borowego wiek XVIII

109 Maria Prussak

Wacław Borowy o sztuce teatru

125 Anna M. Szczepan-Wojnarska

Weto neoromantycznym znudzeńcom,

czyli o Conradianach Wacława Borowego

153 Ewa Kujawska-Lis

O wpływach i zależnościach…

Wacława Borowego wpływ na recepcję i krytykę

polskich przekładów Josepha Conrada

179 Bibliografia

183 Ilustracje

207 Spis ilustracji

211 Indeks nazwisk

 

Informacje

Strony:
215
Słowa kluczowe:
Data dodania:
25 października 2020; 22:48 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
25 października 2020; 22:48 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.