Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. Skitterphoto z Pexels | Pexels.com
Data dodania: 09.04.2020
Termin zgłoszeń: 22.09.2020

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, konkurs organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), pozwala na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad  dziedzictwem kulturowym. 

Konkurs jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

W ramach konkursu wspierane są projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

 • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
  Rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
 • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
  Perspectives on and constructions of cultural heritage;
 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
  Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;
 • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
  Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
 • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
  Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Informacje

Data dodania:
9 kwietnia 2020; 10:21 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
9 kwietnia 2020; 10:21 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.