Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zarządzanie kulturą w administracji rządowej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych. XVI edycja

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
09.05.2018

Studia skierowane są do osób zarówno pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które rozpoczynają pracę w tej dziedzinie lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak:

 • zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • komunikować się z odbiorcami Państwa oferty,
 • współpracować ze społecznością lokalną,
 • wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturowych,
 • zarządzać zespołem pracowników i współpracowników,
 • zarządzać instytucją/ podmiotem i realizowanymi projektami,
 • przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach,
 • stosować sprawdzone, dobre praktyki w Państwa miejscu pracy.

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności:

 • skutecznego promowania realizowanych działań,
 • zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie,
 • uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym i społecznym,
 • identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko – profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie w latach (2009–2017), nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji kursów finansowanych z programów unijnych EILC.
agata.rocko@ibl.waw.pl, tel. 602-430-795.


Informacje

Wysokość czesnego:
2100 zł za semestr; wpisowe: 300 zł
Długość trwania kursu:
2 semestry (180 godzin)

Zobacz także

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.