Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Zarządzanie kulturą w administracji rządowej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych. XVI edycja

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
09.05.2018

Studia skierowane są do osób zarówno pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które rozpoczynają pracę w tej dziedzinie lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak:

 • zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • komunikować się z odbiorcami Państwa oferty,
 • współpracować ze społecznością lokalną,
 • wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturowych,
 • zarządzać zespołem pracowników i współpracowników,
 • zarządzać instytucją/ podmiotem i realizowanymi projektami,
 • przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach,
 • stosować sprawdzone, dobre praktyki w Państwa miejscu pracy.

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności:

 • skutecznego promowania realizowanych działań,
 • zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie,
 • uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym i społecznym,
 • identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko – profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie w latach (2009–2017), nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji kursów finansowanych z programów unijnych EILC.
agata.rocko@ibl.waw.pl, tel. 602-430-795.


Information

Tuition fee:
2100 zł za semestr; wpisowe: 300 zł
Duration of the course:
2 semestry (180 godzin)
Added on:
20 July 2018; 16:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 July 2018; 16:55 (Mariola Wilczak)

See also

01.07.2019

Zarządzanie Kulturą w Administracji Rządowej, Samorządowej i w Organizacjach Pozarządowych (w 2019/2020 - XVII edycja)

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarzadzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

26.07.2015

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

Tematyka i program studiów:

01.07.2019

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie (w 2019/2020 V edycja)

Celem studiów jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program Studiów Polsko-Żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Studia umożliwiają zastanowienie się nad wieloma ważnymi kwestiami związanymi z tradycją, historią, kulturą, tożsamością, religią w polsko-żydowskim kontekście.

14.09.2018

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, animator wydarzeń kulturalnych, pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, dziennikarz, redaktor, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.