Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Prezentacja pracy dyplomowej powstałej podczas studiów - fragment slajdu | IBL PAN
Deadline for submitting applications: 30.09.2016
Added on: 26.07.2015

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
08.05.2016

Tematyka i program studiów:

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Studia skierowane są zarówno do osób już̇ pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które chcą zaczaić pracę właśnie w tym obszarze lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą. Przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich; przygotowują do wykonywania zawodu nowoczesnego menedżera kultury.

Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak:

 • zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • komunikować się z odbiorcami Państwa oferty,
 • współpracować ze społecznością lokalną,
 • wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturalnych,
 • zarządzać zespołem pracowników i współpracowników,
 • zarządzać instytucją / podmiotem i realizowanymi projektami,
 • przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach,
 • prowadzić sprawozdawczość finansową zgodnie z wymogami.

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności:

 • skutecznego promowania realizowanych działań,
 • zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie,
 • uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym i społecznym,
 • identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Studia trwają dwa semestry (180 godzin).

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inauguracja XIV edycji – październik 2016

Opis przedmiotów i informacja o wykładowcach:

1. Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury (20 godzin)

Mariusz Klink – radca prawny

2. Dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością,  dr Karolina Zioło-Pużuk (8 godzin)

3. CSR w biznesie i kulturze, dr Karolina Zioło-Pużuk (4 godziny)

4. Warsztat umiejętności managerskich, dr Karolina Zioło-Pużuk (16 godzin)

5. Projekt dyplomowy, dr Karolina Zioło-Pużuk (4 godziny)

dr Karolina Zioło-Pużuk magister wiedzy o kulturze (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2013 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra) a w 2015 Studium Treningu Interpersonalnego (Ośrodek Intra). W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się problematyką dostępności.

6. Media elektroniczne w działalności artystycznej, Kamil „Jakuza” Jaczyński (4 godziny)

7. Współpraca z artystami. Promocja wydarzenia i zespołu muzycznego, Kamil „Jakuza” Jaczyński (8 godzin)

8. ABC managera – praktyczne aspekty pracy z artystami, Kamil „Jakuza” Jaczyński (4 godziny)

Kamil Jaczyński – dyrektor zarządzający w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Publicysta i animator kultury. Swoje artykuły publikował między innymi w: Ślizgu, Dosdedos, Bleku, Dlaczego i magazynie Trendy. Niegdyś redaktor portalu HIP- HOP.PL – największego obecnie serwisu o tej tematyce w Polsce, sędzia ogólnopolskich bitew w stylu wolnym – WBW. Był producentem wykonawczym m.in takich bestsellerów jak płyta formacji Warszafski Deszcz „Powrócifszy”, czy Tede„Ścieżka Dźwiękowa”. Ponadto jest współautorem koncepcji oprawy muzycznej widowiska teatralnego 12 Ławek (reż. Jarek Staniek) prezentowanego na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Producent wielu dużych wydarzeń muzycznych oraz wykładowca Akademii Menedżerów Muzycznych i Hip-Hop Akademii, powołanej do życia przez Wytwórnię Wielkie Joł oraz formację taneczną SonicDance.

9. Marketing i zarządzanie w kulturze, Dariusz Jachimowicz (20 godzin)

10. Zarządzanie wolontariatem w kulturze, Dariusz Jachimowicz (8 godzin)

Dariusz Jachimowicz – menedżer kultury, kulturoznawca, od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem instytucjami i projektami z zakresu kultury, edukacji i działań pro-społecznych w Polsce i za granicą. Współpracował m.in. z Fundacją Kultury w Warszawie, Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu, Fundacją Pogranicze, Laboratorium Dramatu, Arts Management Training Initiative Scottland (Herriot-Watt University of Edinburgh). Wspólne projekty realizował m.in. z Fundacją "Muzyka Kresów" z Lublina, Fondation Marcel Hicter (Bruksela), The Felix Meritis Fundation (Amsterdam), Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Warszawie, Forum Kultury Pro Publico Bono. Kierował Domem Pracy Twórczej w Wigrach (2002-2006), koordynował kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury (2007-2008). Realizował prace badawcze i koncepcyjne z zakresu polityki kulturalnej na szczeblu państwowym i samorządowym na zlecenie UE, Rządu RP, Ministra Kultury. Współtworzył Szkołę Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie zaawansowanych metod zarządzania i stabilizowania instytucji kultury. Obecnie współpracuje z Biurem Kultury m. st. Warszawy nad budową i rozwojem zintegrowanego systemu informacji o kulturze i wydarzeniach kulturalnych stolicy Polski.

11. Warsztat pisania wniosków czyli ABC sukcesu w otrzymywaniu dotacji (12 godzin)

12. Współpraca z mediami (8 godzin)

13. Kampanie informacyjne i promocyjne, Maciej Antes (4 godziny)

14. Komunikacja wewnętrzna w instytucji, Maciej Antes (4 godziny)

15. Zarządzanie wizerunkiem, Maciej Antes (4 godziny)

16. Zarządzanie kryzysowe, Maciej Antes (4 godziny)

Maciej Antes - doradca kierujący wydziałem Komunikacji Wewnętrznej w Departamencie Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego, specjalista w dziedzinie PR w instytucjach publicznych oraz komunikacji wewnętrznej i nowych technologii jako narzędzi komunikacyjnych

17. Zarządzanie marką w instytucjach publicznych (4 godziny)

18. Instytucje i polityka kulturalna Unii Europejskiej (12 godzin)

dr Katarzyna Grzybowska-Walecka – doktor nauk humanistycznych (European University Institute, Florencja) i magistr nauk politycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), stypendystka Chevening Scholarship w St Antony’s College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pracowała dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz dla Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe: polityki Unii Europejskiej, demokratyzacja, partie polityczne i marketing polityczny.

19. Współpraca z agencją reklamową (4 godziny)

Joanna Osieka - dziennikarka specjalizująca się w reklamie i PR. Od początku kariery zawodowej związana z agencjami reklamowymi i wydawnictwami prasowymi. Zaczynała jako Account Manager, odpowiedzialna za kontakt z domami mediowymi. Następnie pełniła obowiązki Redaktora Naczelnego jednej z warszawskich gazet ogłoszeniowych, gdzie planowała oraz nadzorowała wszelkie działania promocyjne (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) oraz odpowiadała za pełny proces realizacji kampanii przez zewnętrzne agencje. Ostatnio zajmowała stanowisko Szefa działu sprzedaży w wiodącym wydawnictwie prasowym sektora B2B. Obecnie prowadzi własną działalność i samodzielnie zajmuje się wszelkimi działaniami promocyjno-marketingowymi.

20. Zarządzanie strategiczne. Przywództwo XXI wieku (12 godzin)

Bartłomiej Osieka – absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych w ramach zespołów LSE, Uniwersytetu Emory oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Obecnie menedżer marki oraz koordynator badań społecznych.

21. Język emocji w pracy managera kultury- sztuka wystąpień publicznych (8 godzin)

Agnieszka Czekierda - aktorka teatralna – współzałożycielka Teatru Konsekwentnego oraz założycielka Teatru Małego Widza, manager kultury, trener.

22. Prezentacja projektów dyplomowych (8 godzin)

Zasady zaliczenia studiów: grupowy projekt działań w kulturze w oparciu o zasady podane na zajęciach warsztatowych (Prezentacja przed komisją w składzie: dr K. Zioło-Pużuk, dr Agata Roćko).

Zajęcia odbywają się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ulicy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac Staszica) raz w miesiącu (piątek 15.45 – 19.00, sobota i niedziela 9.00 – 16.00).

Terminy zjazdów:

 1. październik 21-22-23
 2. listopad 25-26-27
 3. grudzień 9-10-11
 4. styczeń 20-21-22
 5. luty 24-25-26
 6. marzec 17-18-19
 7. kwiecień 28-29-30
 8. maj 26-27-28
 9. czerwiec 9-10-11

 

Kierownik studiów: dr Agata Roćko – adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie, nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji kursów finansowanych z programów unijnych EILC agata.rocko@ibl.waw.pl, tel. 602 430 795

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia,czesne 2000 zł za semestr (można opłacać semestralnie), świadectwo ukończenia 30 zł:

 • I semestr do 30 września 2016, II semestr do 15 lutego 2017.

 

Dane teleadresowe:

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107.
Sekretarz: Anna Ryjak.
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00.

Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008,

dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17

e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Information

Tuition fee:
2000 zł za semestr
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
26 July 2015; 15:10 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 September 2016; 21:22 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.