Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2017
Added on: 14.05.2017

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
07.05.2017

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich kierunków humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela / lektora języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy nauczyciela / lektora języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, trenerów oraz nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu:

 • w piątki od 15.45 do 19.00
 • w soboty i niedziele od 9.00 do 16.00

Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna:  dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, agata.rocko@ibl.waw.pl; tel. 602-430-795

Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, praktyki glottodydaktycznej oraz napisanie i obrona projektu dyplomowego realizowanego w grupach.

Podczas studiów uczestnicy zobowiązani są odbyć 12 godzin praktyk glottodydaktycznych. Organizatorzy pomagają w znalezieniu miejsca praktyk, które na glottodydaktycznych studiach podyplomowych odbywają się w szkole Edu & More, specjalizującej się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Opłaty:

wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie) – I semestr do 30 września 2017, II semestr do 15 lutego 2018.

Inauguracja IV edycji – październik 2017

PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Certyfikacja (8 godzin) - Agnieszka Karolczuk
 2. Elementy prawa dla lektorów języka polskiego jako obcego (8 godzin) - Mariusz Klink
 3. Gramatyka języka polskiego dla lektorów (20 godzin)  - Paulina Chechłacz
 4. Gry i zabawy językowe, grywalizacja i gamifikacja w nauczaniu jpjo (8 godzin) - Paulina Chechłacz
 5. Komunikacja międzykulturowa w klasie różnorodnej kulturowo i językowo (12 godzin) - Ewa Pawlic-Rafałowska
 6. Kultura i tradycja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (8 godzin) - Agnieszka Pabiańczyk
 7. Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych (4 godziny) - Paulina Chechłacz
 8. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (20 godzin) - Agata Roćko
 9. Nauczanie specjalistyczne – język polski jako obcy w sferze biznesu (8 godzin) - Agnieszka Pabiańczyk
 10. Nowoczesne technologie w edukacji językowej (16 godzin) - Dorota Gruza
 11. Nowości w dydaktyce światowej – adaptacja na rynek polskiej glottodydaktyki (4 godziny) - Dorota Gruza
 12. Praktyki glottodydaktyczne (12 godzin) - Agata Roćko, Marzena Suska, Agnieszka Pabiańczyk
 13. Prezentacja i obrona projektów dyplomowych (8 godzin) - Agata Roćko, Karolina Zioło-Pużuk
 14. Profil lektora / profile studentów – praktyczne przygotowanie do zawodu: role lektora, praca z grupą, motywacja (8 godzin) - Agnieszka Pabiańczyk
 15. Przygotowanie projektu dyplomowego. Seminarium dyplomowe (8 godzin) - Agata Roćko
 16. Specyfika nauczania jpjo studentów z krajów Dalekiego Wschodu (4 godziny) - Agnieszka Pabiańczyk
 17. Testowanie i ewaluacja na lekcji języka polskiego jako obcego (4 godziny) - Agnieszka Pabiańczyk
 18. Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego (20 godzin) - Marzena Suska
 19. Warsztaty emisyjno-logopedyczne dla przyszłych lektorów (12 godzin) - Monika  Wójcicka

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Agata Roćko – doktor hab. nauk humanistycznych, prof. IBL PAN - historyk literatury,  pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, autorka wielu artykułów z zakresu kultury i historii literatury XVIII wieku oraz metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W 2013 roku otrzymała I nagrodę w kategorii: Instytucja Roku za najlepsze rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne, przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji w Polsce. Autorka glottodydaktycznych programów specjalizacji oraz studiów podyplomowych, wykładowca na WNH UKSW w Warszawie z zakresu metodyki języka polskiego jako obcego.

Agnieszka Karolczuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wieloletni wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, redaktor i korektor w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”. Autorka wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki oraz językoznawstwa.

Karolina Zioło-Pużuk – doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), magister wiedzy o kulturze (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), logopeda dyplomowany (Podyplomowe Studium Logopedii Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012), w 2013 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Lektor i metodyk języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem.

Ewa Pawlic-Rafałowska – polonistka, absolwentka studiów podyplomowych „Dydaktyka języka polskiego jako obcego”, nauczyciel dyplomowany. Doradca metodyczny m. st. Warszawy, egzaminator Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji cudzoziemców, współtwórczyni projektów zmierzających do stworzenia systemowych zmian dotyczących edukacji cudzoziemców w warszawskich szkołach. Koordynatorka zespołu autorów (i współautorka) publikacji Ku wielokulturowej szkole w Polsce – Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego. Współautorka i redaktor merytoryczny poradnika Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi.

Marzena Suska – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, z wieloletnim doświadczeniem  pracy w liceum, gimnazjum oraz szkole podstawowej, metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim stażem, wykładowca na specjalizacji glottodydaktycznej oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka programów, podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Dorota Gruza – politolog, pomysłodawczyni i współtwórczyni portalu e-learningowego polishonlinenow.com, odpowiedzialna za rozwój funkcjonalności portalu i platformy e-learningowej oraz interaktywnych kursów języka polskiego jako obcego, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców. Współautorka zawartości merytorycznej platformy e-learningowej (platforma Moodle) - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach zaawansowania (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów.

Agnieszka Pabiańczyk – lektor i metodyk języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców, koordynator ds. merytorycznych, odpowiedzialna za:

 • zawartość merytoryczną platformy e-learningowej - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów
 • opiekę metodyczną nad kursami stacjonarnymi prowadzonymi na każdym poziomie zaawansowania z zastosowaniem nauczania mieszanego
 • opracowanie zeszytów ćwiczeń zintegrowanych z programem kursów umieszczonych na platformie e-learningowej polishonlinenow.com

Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Paulina Chechłacz – lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim stażem, metodyk, wykładowca na kursach metodycznych dla nauczycieli z zagranicy języka polskiego jako obcego na UKSW w Warszawie. 2014-2015 – Koordynator i metodyk e-learningu (oraz autor koncepcji) w projekcie Do matury online – kurs języka polskiego z wykorzystaniem e-learningu wspierający przygotowanie do matury, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; 2005-2009 - koordynator i metodyk e-learningu w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich; 2010-2015 Członek Komisji E-learningu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

Monika Wójcicka – polonistka, logopeda z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w interdyscyplinarności w logopedii i wielostronnej stymulacji pacjentów z problemami logopedycznymi.

Mariusz Klink – radca prawny

Terminy zjazdów 2017/2018

 1. październik 20-21-22
 2. listopad 24-25-26
 3. grudzień 15-16-17
 4. styczeń 19-20-21
 5. luty 23-24-25
 6. marzec 23-24-25
 7. kwiecień 20-21-22
 8. maj 18-19-20
 9. czerwiec 8-9-10

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106.

Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00, codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008,

w czasie dyżurów: (22) 826 69 17

e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Zapisy od 20 maja 2017 r.

Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN.

Serdecznie zapraszamy!

Information

Tuition fee:
czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie) – I semestr do 30 września 2017, II semestr do 15 lutego 2018
Duration of the course:
2 semestry
Added on:
14 May 2017; 10:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 May 2017; 21:03 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.