Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 10.02.2017 - 11.02.2017
Data dodania: 07.09.2016

Antropologia komunikacji. Oblicza pisma

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Opole
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Specyfika wizualnych systemów komunikacji, tworzonych od starożytności aż do czasów współczesnych, mimo różnic formy i obszaru geograficznego, zawsze wiąże się z ich funkcją społeczną i rolą w kulturze. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się bliżej tym relacjom — sposobom używania znaków graficznych w komunikacji między członkami społeczności, przyczynom ich tworzenia i sposobom, w jaki się rozwijają, gdy staną się już częścią kulturowej wspólnoty.

Chcemy przeanalizować nie tylko przypadki, w których udało się stworzyć system adekwatny dla swoich zadań i efektywnie go wykorzystywać, ale także rozważyć przyczyny komunikacyjnych niepowodzeń lub ograniczanie używania poszczególnych systemów. Interesuje nas ewolucja systemów pisma i innych znaków używanych do komunikacji za pośrednictwem form graficznych, ich wpływ na zjawiska kulturowe i odwrotnie — przyczyny, dla których zostały akurat w taki sposób skonstruowane.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji, pozwalającej dostrzec sposoby powstawania i funkcjonowania wizualnych systemów komunikacyjnych na przestrzeni czasu i w różnych kulturach. Zapraszamy badaczy ze wszystkich dziedzin nauk humanistycznych, którzy w ramach swoich badań zajmują się graficznymi systemami komunikacji w różnym obszarze czasowym i geograficznym: filologów klasycznych i neofilologów, semiotyków, antropolingwistów, komunikologów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, archeologów, językoznawców i literaturoznawców. Interdyscyplinarne spojrzenie na tradycje i metody komunikowania się pozwoli nam na wszechstronną analizę tego zjawiska oraz stworzenie bazy dla badań nad tym obszarem wiedzy.

Proponowane zagadnienia:

  • semiotyka pisma i jego rola w kulturze;
  • antropologia języka oraz antropologia pisma;
  • językowe i kulturowe aspekty badań nad pismem;
  • materialny aspekt nośników pisma i systemy protopisma;
  • narracja w różnych systemach pisma i ich związki z przekazem ustnym.

Wykład inauguracyjny:

prof. dr hab. dr h.c. (mult.) Stanisław Gajda, członek rzeczywisty PAN - TBA

Wykłady plenarne:

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, KNF O/PAN – Jutlandzkie terenowe badanie runologiczne

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, UW – Konstelacja Teuta. O piśmie w tekście i poza tekstem

dr hab. Rafał Rosół, UAM – Pismo klinowe a pisma egejskie

dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr – Na skrzyżowaniu szlaków. Średniowieczna Europa zapisuje

Ważne daty:

  • Przesłanie abstraktów: do 30 października 2016
  • Informacja o przyjęciu referatu do wygłoszenia: do 10 listopada 2016
  • Termin dokonania opłaty konferencyjnej: do 06 grudnia 2016
  • Przesłanie artykułów do publikacji: do 30 września 2017

Przewidujemy 20-minutowe referaty, po których nastąpi 10 minut dyskusji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie abstraktów o długości 400–500 słów, prezentujących treść referatów, najpóźniej do 30 października 2016 r. pod adres: antropologia.komunikacji@gmail.com

Językami konferencji są język polski i język angielski Opłata konferencyjna wynosi 290 zł. Nie obejmuje ona kosztów podróży ani zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz catering podczas przerw kawowych.

Referaty, które pomyślnie przejdą proces recenzyjny, zostaną opublikowane w monografii tematycznej w ramach serii Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu lub w periodyku naukowym Academic Journal of Modern Philology (7 pkt. na liście MNiSW).

Opłaty prosimy kierować na konto: Bank: Bank zachodni WBK S.A. Konto PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 SWIFT: WBK PP LPP Z dopiskiem „Imię_Nazwisko_uczestnika - Antropologia komunikacji” Uniwersytet Opolski, NIP: PL 754-000-71-79 Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska. 

Organizatorzy:

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego,

Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Uniwersytet w Bukareszcie oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Kontakt:

antropologia.komunikacji@gmail.com

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.10.2016 22:30
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.