Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.04.2020
Data dodania: 02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach.

Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Proponowane kwestie szczegółowe:
• jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
• jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
• jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
• czy media potrzebują pomocy państwa?
• jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
• jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
• jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
• jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Zachęcają do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.
Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami.

Informacje organizacyjne i opłaty:
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu elektronicznym do dnia 29 marca 2020 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanej monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo UJK).

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 06 kwietnia 2020 roku na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Polski system medialny) lub numer subkonta (8)


Kalendarium konferencji:
29.03.2020 – ostateczny termin przesłania zgłoszenia
31.03.2020 – ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
06.04.2020 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
10.04.2020 – ogłoszenie programu konferencji
21.04.2020 – konferencja
31.05.2020 – ostateczny termin przesłania artykułu do publikacji

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski UW
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
prof. UMCS dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. UWr dr hab. Igor Borkowski prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
prof. KUL dr hab. Wojciech Lis
prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska UW
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek UJK
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny:
dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak UJK
dr Tomasz Chrząstek UJK - sekretarz
dr Judyta Perczak UJK
dr Katarzyna Piątek ATH - sekretarz
dr Joanna Wróblewska-Jachna ATH
Strona internetowa konferencji:

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/3gbH4KSdSwVPkCvd8

Informacje

Adres:
Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Wydziału Humanistycznego
Data zgłaszania prelegentów:
29.03.2020
Opłata:
300 zł
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.