Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.04.2020
Added on: 02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach.

Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Proponowane kwestie szczegółowe:
• jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
• jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
• jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
• czy media potrzebują pomocy państwa?
• jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
• jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
• jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
• jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Zachęcają do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.
Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami.

Informacje organizacyjne i opłaty:
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu elektronicznym do dnia 29 marca 2020 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanej monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo UJK).

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 06 kwietnia 2020 roku na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Polski system medialny) lub numer subkonta (8)


Kalendarium konferencji:
29.03.2020 – ostateczny termin przesłania zgłoszenia
31.03.2020 – ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
06.04.2020 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
10.04.2020 – ogłoszenie programu konferencji
21.04.2020 – konferencja
31.05.2020 – ostateczny termin przesłania artykułu do publikacji

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski UW
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
prof. UMCS dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. UWr dr hab. Igor Borkowski prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
prof. KUL dr hab. Wojciech Lis
prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska UW
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek UJK
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny:
dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak UJK
dr Tomasz Chrząstek UJK - sekretarz
dr Judyta Perczak UJK
dr Katarzyna Piątek ATH - sekretarz
dr Joanna Wróblewska-Jachna ATH
Strona internetowa konferencji:

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/3gbH4KSdSwVPkCvd8

Information

Address:
Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Wydziału Humanistycznego
Application deadline for speakers:
29.03.2020
Fee:
300 zł

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

13.01.2020

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: zmiana terminu)

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zapraszają na I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa Koncepcje – metodologie – działania.

23.01.2020

Przeszłość w języku zamknięta III. In memoriam Andreae Bańkowski / ogólnopolska konferencja naukowa

Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przeszłość w języku zamknięta III". Przedmiotem refleksji po raz kolejny będą obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu: historia języka, etymologia i onomastyka.

09.06.2020

Edukacja przed, podczas i po pandemii / konferencja naukowa online

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej On-line „Edukacja przed, podczas i po pandemii”, organizowanej 20 czerwca 2020 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.