Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.09.2016 - 23.09.2016
Data dodania: 20.03.2016

Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Białystok
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały

serdecznie zaprasza

do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu

„W kręgu problemów antropologii literatury”,

która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-23 września 2016 r.:

19-21 września w Grodnie, a 22-23 września w Białymstoku

 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje).

Chętnych do wzięcia udziału w dwóch etapach konferencji prosimy, aby nadsyłać dwa oddzielne zgłoszenia na odpowiednie adresy elektroniczne.

 

Temat konferencji w Białymstoku: „Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów”.

 W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad następującymi kwestiami:

● Profetyczne gatunki literackie: apokalipsy, proroctwa, przepowiednie, wizje, wieszcze sny, utopie i antyutopie, fantastyka naukowa, „powieści-ostrzeżenia”; dyskurs literacki wobec dyskursu religijnego i naukowego.

● Historyczne i literackie portrety proroków, jasnowidzów, wróżbitów, uczonych-futurologów, pisarzy-fantastów itp.

● Wizje i prognozy wobec realnej rzeczywistości: sprawdzalność przepowiedni w przeszłości, literatura współczesna wobec realnych i przepowiadanych zagrożeń;      perspektywy trans- i posthumanizmu.


Temat konferencji w Grodnie: «Антропология времени». 

Organizatorów interesują następujące problemy:

  • культурные и национальные модели времени и их отражение в литературе и языке;
  • категории вечность-история-повседневность, временность-постоянство, в их влиянии на ментальность и поведенческие установки человека;
  • письмо-телефон-телеграф-электронная почта как маркеры и знаки времени;
  • время в координатах информационной цивилизации;
  • время в разных пространствах – в мегаполисе, большом и маленьком городе, время в деревне, усадьбе, на даче; время в отпуске и в ситуации цейтнота, стресса;
  • остановившееся и/или остановленное время;
  • время измененного сознания (творчество, болезнь и т.д.).

Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego tematu. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauk filologicznych (literaturoznawców i lingwistów), ale także innych dziedzin humanistyki – filozofów, historyków, kulturologów.

Prosimy o powiązanie problematyki antropologicznej z poetyką utworów literackich.

Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Koszty udziału w konferencji (przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów.

Język referatu: polski lub rosyjski, białoruski, ukraiński.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 1 lipca 2016 r. na adres e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com (Białystok) lub helen-bogdevich@yandex.by (Grodno).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

                                                                                 Z wyrazami szacunku,

                                                                                              Organizatorzy konferencji

                                                                                              Prof. dr hab. Wanda Supa

                                                                                  Проф. Татьяна Евгеньевна Автухович

                                                                                              Sekretarz konferencji

                                                                                              dr Ewa Pańkowska

                                                                                              dr Weronika Biegluk-Leś

                                                                                              магистр  Елена Богдевич

Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. Wanda Supa

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej

Pl. Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

Fax: 85 745 74 49, tel.: 85 745 74 50

Tel.: 504-330-189 (Ewa Pańkowska); 504-210-915 (Weronika Biegluk-Leś)

e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com 

 

Grodno: + 375 29 7830943 (Т.Е. Автухович);

e-mail:  helen-bogdevich@yandex.by  

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.