Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 27.04.2018 - 29.04.2018
Data dodania: 18.03.2018

Artyst(k)a: obecność i tożsamość

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Artyst(k)a: obecność i tożsamość.

Organizatorzy proponują wielokierunkowe podejście do figury artysty/artystki uchwyconych w działaniu i tworzeniu. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na manifestującą się obecność artystów w dziele, estetyce, kulturze, społeczeństwie, polityce oraz we współczesnej praktyce interpretacji.

Proponowane nurty refleksji:

 • (auto)biografia, epistolografia, manifest jako kategorie tożsamościowotwórcze;
 • miejsce artystów w procesie twórczym (od szkicu/projektu do dzieła finalnego);
 • dominująca i dojmująca cielesność aktorów, performerów;
 • identyfikacja/dekonstrukcja mitologi artysty (kapłan, mędrzec, błazen, trickster);
 • multimedialność działań artystycznych;
 • (re)definicja (współ)autorstwa;
 • odautorskie afekty projektowane, sugerowane, nieświadome;
 • akt twórczy jako tworzenie podmiotowości;
 • geopolityka artysty – przynależność do czasu i przestrzeni;
 • metamorfozy wizerunku artysty;
 • artysta jako marka;
 • środowisko artysty (dom, pracownia, miasto).

Formularze zgłoszeniowe do pobrania ze strony obecnoscitozsamosc.wordpress.com można wysyłać do 20 marca 2018 roku na adres obecnoscitozsamosc@gmail.com.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Magdalena Popiel
mgr Klaudia Węgrzyn

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
20.03.2018
Opłata:
100 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.