Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.04.2018 - 29.04.2018
Added on: 18.03.2018

Artyst(k)a: obecność i tożsamość

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Artyst(k)a: obecność i tożsamość.

Organizatorzy proponują wielokierunkowe podejście do figury artysty/artystki uchwyconych w działaniu i tworzeniu. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na manifestującą się obecność artystów w dziele, estetyce, kulturze, społeczeństwie, polityce oraz we współczesnej praktyce interpretacji.

Proponowane nurty refleksji:

 • (auto)biografia, epistolografia, manifest jako kategorie tożsamościowotwórcze;
 • miejsce artystów w procesie twórczym (od szkicu/projektu do dzieła finalnego);
 • dominująca i dojmująca cielesność aktorów, performerów;
 • identyfikacja/dekonstrukcja mitologi artysty (kapłan, mędrzec, błazen, trickster);
 • multimedialność działań artystycznych;
 • (re)definicja (współ)autorstwa;
 • odautorskie afekty projektowane, sugerowane, nieświadome;
 • akt twórczy jako tworzenie podmiotowości;
 • geopolityka artysty – przynależność do czasu i przestrzeni;
 • metamorfozy wizerunku artysty;
 • artysta jako marka;
 • środowisko artysty (dom, pracownia, miasto).

Formularze zgłoszeniowe do pobrania ze strony obecnoscitozsamosc.wordpress.com można wysyłać do 20 marca 2018 roku na adres obecnoscitozsamosc@gmail.com.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Magdalena Popiel
mgr Klaudia Węgrzyn

Information

Application deadline for speakers:
20.03.2018
Fee:
100 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.