Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.12.2015 - 08.12.2015
Added on: 20.09.2015

Artysta: biokulturowy interfejs? Nowe wymiary "pokoików wyobraźni" w rzeczywistości rozszerzonej

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Konferencja ma na celu wskazanie i opisanie działań artystycznych, w których podmiot twórczy jest ucieleśnionym miejscem wydarzenia i mediacji społecznej, a także miejscem szczególnie intensywnej wymiany kulturowej.

Konferencję otworzą wystąpienia znakomitych specjalistów w dziedzinie sztuki intermedialnej i rzeczywistości wirtualnej: prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego (UŁ), prof. Antoniego Porczaka (ASP), prof. Michała Ostrowickiego - Sidey'a Myoo (UJ). W ramach konferencji przewidujemy spotkanie dyskusyjne z aktorami Teatru Cricot 2 oraz – dzięki współpracy z Cricoteką – specjalny pokaz spektaklu aktorów Cricotu 2 w nowym budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora.

Punktem wyjścia dla proponowanej refleksji chcielibyśmy uczynić praktyki artystyczne Tadeusza Kantora. Obecność Artysty na scenie, idea bioobiektów, komponowanie przedstawienia z poetyckiego powtórzenia, wejście w obszary własnych epifanii, proces twórczy inicjowany na żywo na własnej biografii, udostępnianie jednostkowego doświadczenia w dziele sztuki, to tylko wybrane z możliwych stylów kreacji dzieła, integrującego bios artysty z technologią, przestrzeniami tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) oraz dominującymi dyskursami kulturowymi.

Podążając tym tropem chcemy podjąć dyskusję o współczesnych relacjach artysta-dzieło, zapytać o skuteczność inicjowanych procesów afektywnych w najnowszych spektaklach, poddać analizie mechanizmy pamięci w zmediatyzowanych performansach zbiorowych wzruszeń. Uczestników konferencji chcemy poprosić o wypowiedzi na temat stylów, poetyk, dramaturgii wydarzeń artystycznych, w których artysta, poeta, performer, bloger, aktor staje się swoistym biokulturowym i technologicznym przyłączem, pozwalającym innym użytkownikom kultury kontaktować się w nowy sposób z wybranymi sferami doświadczania, pamięci i duchowości. Interesują nas m.in. takie zagadnienia jak:

- artysta na scenie/widowni/technologii,

- reżyser, performer czy inżynier AR/VR,

- sztuka jako software nowych form doświadczenia,

- biotechnologia wizualizowanej pamięci,

- mediatyka scenicznego wydarzenia,

- emocja/afekt/poezja w najnowszym teatrze,

- poetycki technoperformans,

- podmiotowość transmedialna i jej artystyczne świadectwa,

- pozatekstowe formy istnienia poezji/wydarzenia,

- spektakl jako performans wspólnoty,

- afektywność jako warunek udanej kreacji artystycznej,

- empatia i wymiana w środowisku technologii multimedialnych i portali społecznościowych,

- wyobraźnia a medialna immersja,

- proces twórczy: od tekstu dzieła do biotechnologii wydarzenia,

- poetyckie sensoria na styku realności i wirtualności.

Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Bardzo prosimy Państwa o przesłanie na adres elektroniczny w terminie do 25 października 2015 r. karty zgłoszenia z proponowanym przez Państwa tematem wystąpienia oraz jego krótkim streszczeniem (max. 150 słów). Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 400 zł., którą (po zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy uiścić w terminie do 15 listopada 2015 (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, kawy, bankietu, który odbędzie się 7 grudnia, a także dofinansowania publikacji pokonferencyjnej).

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy:

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie

dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki UP w Krakowie

Information

Application deadline for speakers:
25.10.2015 17:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.