Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.09.2016 - 20.09.2016
Data dodania: 15.05.2016

Dyskurs miłosny wczoraj i dziś

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Konferencja "Dyskurs miłosny wczoraj i dziś" podejmuje i rozszerza tematykę, jaka była przedmiotem debaty podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego "Kryzys dyskursu naukowego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej", które odbyło się na WNH UKSW 10 marca 2016 roku. Kolejna konferencja poświęcona jest różnorodnym sposobom artykulacji miłosnych doświadczeń – od tych, które odnajdujemy w artystycznych tekstach kultury, po te, które wiążą się z formami tekstualności internetowej.

Pragniemy, żeby w centrum zainteresowania uczestników naukowej debaty znalazły się kwestie związane z kulturowymi mediacjami sprzyjającymi narodzinom i wyrażaniu uczuć erotycznych, z tekstowymi (w szerokim sensie, tzn. nie tylko językowymi) świadectwami trwania/reinterpretacji/przewartościowania czy degradacji miłosnych mitów; zmierzamy także do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytania o przemiany sfery wartości związanych z tą problematyką, o uwarunkowania owych przemian i ich różnorodne konsekwencje (m.in. obyczajowe, psychologiczne, ideologiczne, społeczne, estetyczne i artystyczne) – zwłaszcza te, które znajdują uchwytne przełożenie na przekształcenia praktyk wypowiedzeniowych. Interesują nas zarówno obiegi elitarne, jak i rejony popkultury, w tym m.in. problemy komercjalizacji ideałów romantycznej miłości i toposów baśniowych przez mass media oraz pornografizacji kultury masowej (ale wyłącznie o tyle, o ile przejawy tego zjawiska pozostają w związku z ewokacją uczuć miłosnych).            

Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł. Obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet) i obiadu oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – publikacji pokonferencyjnej. Pracownicy oraz doktoranci WNH UKSW oraz recenzenci współpracujący z internetowym czasopismem naukowym IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

UWAGA! Mając nadzieję na nieodległe przygotowanie publikacji (recenzowanej książki pokonferencyjnej), przewidzieliśmy krótki termin na złożenie gotowych artykułów. Prosimy o przygotowanie tekstów do druku do 30 września bieżącego roku. Postulowana objętość artykułu: 20 – 40 tys. znaków.

(Informacji o regułach opracowania tekstu do druku udziela sekretarz konferencji.)

Zgłoszenia (imię i nazwisko, wykształcenie, afiliacja, numer telefonu, adres mailowy, kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia, ewentualnie dane do faktury – jeśli jej wystawienie jest oczekiwane) prosimy przesłać w oddzielnym pliku w terminie do 28 sierpnia 2016 roku na dwa adresy:

m.jazownik@uksw.edu.pl (sekretarz konferencji)

brygida.pawlowska@gmail.com

 

Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 1 września. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na wtorek 6 września 2016 r.

Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

(na dowodzie wpłaty podajemy: Konferencja „Dyskurs miłosny”).

 

Czas i miejsce obrad: 20 września 2016 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

Serdecznie zapraszamy!

 

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, WNH UKSW

mgr Monika Jazownik, sekretarz konferencji

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
28.08.2016 21:30
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.