Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.09.2016 - 20.09.2016
Data dodania: 15.05.2016

Dyskurs miłosny wczoraj i dziś

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Konferencja "Dyskurs miłosny wczoraj i dziś" podejmuje i rozszerza tematykę, jaka była przedmiotem debaty podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego "Kryzys dyskursu naukowego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej", które odbyło się na WNH UKSW 10 marca 2016 roku. Kolejna konferencja poświęcona jest różnorodnym sposobom artykulacji miłosnych doświadczeń – od tych, które odnajdujemy w artystycznych tekstach kultury, po te, które wiążą się z formami tekstualności internetowej.

Pragniemy, żeby w centrum zainteresowania uczestników naukowej debaty znalazły się kwestie związane z kulturowymi mediacjami sprzyjającymi narodzinom i wyrażaniu uczuć erotycznych, z tekstowymi (w szerokim sensie, tzn. nie tylko językowymi) świadectwami trwania/reinterpretacji/przewartościowania czy degradacji miłosnych mitów; zmierzamy także do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytania o przemiany sfery wartości związanych z tą problematyką, o uwarunkowania owych przemian i ich różnorodne konsekwencje (m.in. obyczajowe, psychologiczne, ideologiczne, społeczne, estetyczne i artystyczne) – zwłaszcza te, które znajdują uchwytne przełożenie na przekształcenia praktyk wypowiedzeniowych. Interesują nas zarówno obiegi elitarne, jak i rejony popkultury, w tym m.in. problemy komercjalizacji ideałów romantycznej miłości i toposów baśniowych przez mass media oraz pornografizacji kultury masowej (ale wyłącznie o tyle, o ile przejawy tego zjawiska pozostają w związku z ewokacją uczuć miłosnych).            

Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł. Obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet) i obiadu oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – publikacji pokonferencyjnej. Pracownicy oraz doktoranci WNH UKSW oraz recenzenci współpracujący z internetowym czasopismem naukowym IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

UWAGA! Mając nadzieję na nieodległe przygotowanie publikacji (recenzowanej książki pokonferencyjnej), przewidzieliśmy krótki termin na złożenie gotowych artykułów. Prosimy o przygotowanie tekstów do druku do 30 września bieżącego roku. Postulowana objętość artykułu: 20 – 40 tys. znaków.

(Informacji o regułach opracowania tekstu do druku udziela sekretarz konferencji.)

Zgłoszenia (imię i nazwisko, wykształcenie, afiliacja, numer telefonu, adres mailowy, kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia, ewentualnie dane do faktury – jeśli jej wystawienie jest oczekiwane) prosimy przesłać w oddzielnym pliku w terminie do 28 sierpnia 2016 roku na dwa adresy:

m.jazownik@uksw.edu.pl (sekretarz konferencji)

brygida.pawlowska@gmail.com

 

Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 1 września. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na wtorek 6 września 2016 r.

Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

(na dowodzie wpłaty podajemy: Konferencja „Dyskurs miłosny”).

 

Czas i miejsce obrad: 20 września 2016 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

Serdecznie zapraszamy!

 

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, WNH UKSW

mgr Monika Jazownik, sekretarz konferencji

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
28.08.2016 21:30
Słowa kluczowe:
Data dodania:
15 maja 2016; 19:02 (Małgorzata Burta)
Data edycji:
17 maja 2016; 20:00 (Olga )

Zobacz także

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

07.09.2016

Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.