Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.09.2016 - 20.09.2016
Added on: 15.05.2016

Dyskurs miłosny wczoraj i dziś

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Konferencja "Dyskurs miłosny wczoraj i dziś" podejmuje i rozszerza tematykę, jaka była przedmiotem debaty podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego "Kryzys dyskursu naukowego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej", które odbyło się na WNH UKSW 10 marca 2016 roku. Kolejna konferencja poświęcona jest różnorodnym sposobom artykulacji miłosnych doświadczeń – od tych, które odnajdujemy w artystycznych tekstach kultury, po te, które wiążą się z formami tekstualności internetowej.

Pragniemy, żeby w centrum zainteresowania uczestników naukowej debaty znalazły się kwestie związane z kulturowymi mediacjami sprzyjającymi narodzinom i wyrażaniu uczuć erotycznych, z tekstowymi (w szerokim sensie, tzn. nie tylko językowymi) świadectwami trwania/reinterpretacji/przewartościowania czy degradacji miłosnych mitów; zmierzamy także do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytania o przemiany sfery wartości związanych z tą problematyką, o uwarunkowania owych przemian i ich różnorodne konsekwencje (m.in. obyczajowe, psychologiczne, ideologiczne, społeczne, estetyczne i artystyczne) – zwłaszcza te, które znajdują uchwytne przełożenie na przekształcenia praktyk wypowiedzeniowych. Interesują nas zarówno obiegi elitarne, jak i rejony popkultury, w tym m.in. problemy komercjalizacji ideałów romantycznej miłości i toposów baśniowych przez mass media oraz pornografizacji kultury masowej (ale wyłącznie o tyle, o ile przejawy tego zjawiska pozostają w związku z ewokacją uczuć miłosnych).            

Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł. Obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet) i obiadu oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – publikacji pokonferencyjnej. Pracownicy oraz doktoranci WNH UKSW oraz recenzenci współpracujący z internetowym czasopismem naukowym IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

UWAGA! Mając nadzieję na nieodległe przygotowanie publikacji (recenzowanej książki pokonferencyjnej), przewidzieliśmy krótki termin na złożenie gotowych artykułów. Prosimy o przygotowanie tekstów do druku do 30 września bieżącego roku. Postulowana objętość artykułu: 20 – 40 tys. znaków.

(Informacji o regułach opracowania tekstu do druku udziela sekretarz konferencji.)

Zgłoszenia (imię i nazwisko, wykształcenie, afiliacja, numer telefonu, adres mailowy, kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia, ewentualnie dane do faktury – jeśli jej wystawienie jest oczekiwane) prosimy przesłać w oddzielnym pliku w terminie do 28 sierpnia 2016 roku na dwa adresy:

m.jazownik@uksw.edu.pl (sekretarz konferencji)

brygida.pawlowska@gmail.com

 

Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 1 września. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na wtorek 6 września 2016 r.

Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

(na dowodzie wpłaty podajemy: Konferencja „Dyskurs miłosny”).

 

Czas i miejsce obrad: 20 września 2016 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

Serdecznie zapraszamy!

 

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, WNH UKSW

mgr Monika Jazownik, sekretarz konferencji

Information

Application deadline for speakers:
28.08.2016 21:30

See also

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

07.09.2016

Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.