Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.12.2016 - 17.12.2016
Added on: 07.09.2016

Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

Ciekawi nas również inny, zaniedbany w historiografii, problem waloryzacji zachowań średniowiecznych wojowników, który wymaga szczegółowego omówienia. Można powiedzieć, że prosta dychotomia między aprobowanym dążeniem do toczenia walki a potępionym unikaniem starcia nie zawsze odnosi się do opisów średniowiecznych wojen. Wystrzeganie się nieuzasadnionej agresji także bywało postawą godną uznania w utworach średniowiecznych autorów. Omówienie etosu wojowników może być jednym z najważniejszych celów naszej konferencji.

Konferencja organizowana jest w Instytucie Historii PAN w Warszawie w ramach grantu NPRH „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” przez: Antoniego Grabowskiego, Roberta Kasperskiego, Marcina Gostkowskiego, Rafała Rutkowskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Paweł Żmudzki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin konferencji: 16-17 grudnia 2016.

Zgłoszenia w postaci tytułu referatu i abstraktu (do 900 znaków ze spacjami) prosimy wysyłać do dnia 20 września na adres:konferencjatradycjaowojowniku@gmail.com

Zgłoszenia od osób nieposiadających tytułu doktora powinny być uzupełnione o opinię promotora.

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji o zapotrzebowaniu na nocleg w nocy z 16 na 17 grudnia.

Information

Application deadline for speakers:
20.09.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.