Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.05.2016 - 20.05.2016
Added on: 21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, w szczególności literaturoznawców, etnologów, folklorystów, kulturoznawców, antropologów kultury, filmoznawców, socjologów, filozofów i historyków.

Proponowane obszary namysłu:

 • Czym jest tradycja we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych?
 • Kanon czy klasyka? – rozważania natury teoretycznej
 • Nowa historia gatunku – przemiany genologiczne baśni, mitów i legend
 • Gatunek czy konwencja? – sposoby wykorzystywania i przekształcania tradycyjnych tekstów kultury
 • Tradycja a nowe media
 • Renarracja i retelling – próby opowiedzenia starej historii na nowo
 • Parodystyczne przedstawienia tradycyjnych tekstów kultury
 • Elementy grozotwórcze we współczesnych adaptacjach klasyki
 • Baśnie, mity i legendy w komiksie, filmie i serialu
 • Baśnie w przestrzeni Internetu
 • Klasyka jako współczesny produkt
 • Wykorzystywanie wątków tradycyjnych w grach komputerowych
 • Tradycja a teksty literackie dla dzieci i młodzieży
 • Klasyka w reklamie i na plakacie
 • Popkulturowe ad fontes? – teksty przeznaczone dla dorosłych odbiorców

Termin: 19–20 maja 2016

Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58)

Opłata konferencyjna: 150 zł (w cenie m.in. koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej; uczestnicy konferencji mają ponadto zniżkę 10% w restauracji Vega). Termin wpłaty: do 30 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia: do 10 kwietnia 2016 za pomocą formularza zgłoszeniowego

Decyzja o przyjęciu na konferencję: 12 kwietnia 2016

Kontakt: kamila.kowalczyk@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut. Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i o udział w pozostałych panelach konferencji.

Wstęp dla słuchaczy – bezpłatny

Information

Application deadline for speakers:
10.04.2016 19:00
Added on:
21 March 2016; 21:19 (Adam Flamma)
Edited on:
27 March 2016; 17:32 (Olga )

See also

10.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury", która odbędzie się 19-20 maja 2016 r. we Wrocławiu. Zgłoszenia można przesyłać do 10 kwietnia 2016 r.

27.05.2015

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU"

Konferencja  poświęconej będzie miejscu i roli bajki, baśni, legendy i mitu w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków, którzy w swoich działaniach wykorzystują ww. gatunki literackie jako źródło i inspirację swojej pracy twórczej. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie tej części środowiska polskich i europejskich naukowców, którzy skupili swoje działania badawcze w obrębie omawianych gatunków.

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

15.06.2015

Ikony popkultury. Ogólnopolska konferencja naukowa

Mimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury. Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury. Proponowane tematy: – ikony popkultury a tradycja – system gwiazdorski kina i literatury; – ikony muzyki popularnej; – kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze; – autor jako gwiazda; – ikona popkultury jako narzędzie promocji; – ikoniczność gier wideo; – aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła; – ikony kina gatunkowego; – ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze; – ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych; – ikony kultury alternatywnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.