Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 19.05.2016 - 20.05.2016
Дата размещения: 21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Wrocław

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, w szczególności literaturoznawców, etnologów, folklorystów, kulturoznawców, antropologów kultury, filmoznawców, socjologów, filozofów i historyków.

Proponowane obszary namysłu:

 • Czym jest tradycja we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych?
 • Kanon czy klasyka? – rozważania natury teoretycznej
 • Nowa historia gatunku – przemiany genologiczne baśni, mitów i legend
 • Gatunek czy konwencja? – sposoby wykorzystywania i przekształcania tradycyjnych tekstów kultury
 • Tradycja a nowe media
 • Renarracja i retelling – próby opowiedzenia starej historii na nowo
 • Parodystyczne przedstawienia tradycyjnych tekstów kultury
 • Elementy grozotwórcze we współczesnych adaptacjach klasyki
 • Baśnie, mity i legendy w komiksie, filmie i serialu
 • Baśnie w przestrzeni Internetu
 • Klasyka jako współczesny produkt
 • Wykorzystywanie wątków tradycyjnych w grach komputerowych
 • Tradycja a teksty literackie dla dzieci i młodzieży
 • Klasyka w reklamie i na plakacie
 • Popkulturowe ad fontes? – teksty przeznaczone dla dorosłych odbiorców

Termin: 19–20 maja 2016

Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58)

Opłata konferencyjna: 150 zł (w cenie m.in. koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej; uczestnicy konferencji mają ponadto zniżkę 10% w restauracji Vega). Termin wpłaty: do 30 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia: do 10 kwietnia 2016 za pomocą formularza zgłoszeniowego

Decyzja o przyjęciu na konferencję: 12 kwietnia 2016

Kontakt: kamila.kowalczyk@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut. Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i o udział w pozostałych panelach konferencji.

Wstęp dla słuchaczy – bezpłatny

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
10.04.2016 19:00

Смотреть также

10.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury", która odbędzie się 19-20 maja 2016 r. we Wrocławiu. Zgłoszenia można przesyłać do 10 kwietnia 2016 r.

27.05.2015

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU"

Konferencja  poświęconej będzie miejscu i roli bajki, baśni, legendy i mitu w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków, którzy w swoich działaniach wykorzystują ww. gatunki literackie jako źródło i inspirację swojej pracy twórczej. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie tej części środowiska polskich i europejskich naukowców, którzy skupili swoje działania badawcze w obrębie omawianych gatunków.

15.06.2015

Ikony popkultury. Ogólnopolska konferencja naukowa

Mimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury. Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury. Proponowane tematy: – ikony popkultury a tradycja – system gwiazdorski kina i literatury; – ikony muzyki popularnej; – kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze; – autor jako gwiazda; – ikona popkultury jako narzędzie promocji; – ikoniczność gier wideo; – aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła; – ikony kina gatunkowego; – ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze; – ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych; – ikony kultury alternatywnej.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах