Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.04.2016 - 20.04.2016
Added on: 19.03.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
Students, PhD Students

Podejmując tradycję zapoczątkowaną w kwietniu ubiegłego roku, chcielibyśmy w imieniu pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.

KANON CZY KONTESTACJA? PYTANIA MŁODEJ POLONISTYKI. CZĘŚĆ 2

która odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych przy Al. Racławickich 14. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności zaś historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich.

Pragniemy, respektując dokonania wielu pokoleń badaczy literatury i języka, zastanowić się nad aktualnością klasycznej filologii, nad jej celami i metodami, ale też nad możliwymi polami wspólnymi łączącymi konwencjonalne badania nad literaturą z tymi, które otwiera przed nami humanistyka naszych czasów. Doświadczenie ubiegłorocznych dyskusji pokazuje bowiem, że obok rozważań nad tym, co w polonistycznej tradycji najtrwalsze, równie ważne są współczesne praktyki otwierające nowe perspektywy badawcze. Chcemy więc pytać nie tylko o kanoniczne formy przekazu, ale też o wyzwania, które stoją przed naszą dyscypliną, o potrzeby i możliwości metodologiczne, o nowe rozwiązania i obszar mieszania się tradycji literackiej z nowoczesnością. Chcielibyśmy w ten sposób zapoczątkować dyskusję, która z jednej strony wychodziłaby naprzeciw tak sformułowanym problemom, a z drugiej umożliwiałaby kontynuowanie i rozwinięcie zagadnień, które w sposób szczególny angażowały przedstawicieli środowiska naukowego młodych badaczy literatury podczas pierwszej części ogólnopolskiej konferencji naukowej Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki.

 

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

– czym jest literatura? – próba definicji, wyznaczniki

– pojęcie kanonu literackiego i jego przemiany – tradycje i oczekiwania

– literatura jako obszar ścierania się tradycji z nowoczesnością

– nowa estetyka w dyskursie humanistycznym

– założycielskie teksty i ich kontynuacje

– mistrzowie i ich uczniowie – relacje, przekazy, doświadczenia

– tendencje w krytyce genezy dzieła literackiego

– nowe zjawiska i tendencje językowe

­– polszczyzna wysoka – wymóg czy anachronizm?

– współczesny teatr a autonomiczne formy wyrazu

– granice wydarzenia teatralnego

– miejsce i rola reżysera w przedstawieniu teatralnym

– aktor w teatrze – nowe spojrzenie na scenę teatralną (rola i możliwości aktora, wymagania, ograniczenia)

– cyfrowa polonistyka – narzędzia, problemy, sposób przekazu

– zasadność i użyteczność nowych metod w refleksji literaturoznawczej

– badania (nad) „nowymi mediami” i włączenie ich do dyskursu akademickiego

 

Jesteśmy też otwarci na ciekawe propozycje z Państwa strony, które niekoniecznie mieszczą się w zakreślonych wyżej kręgach tematycznych. 

Na Państwa propozycje czekamy do 13 marca 2016 r. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: kanonczykontestacja@poczta.onet.pl

Information

Application deadline for speakers:
13.03.2016 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.