Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.04.2016 - 20.04.2016
Added on: 19.03.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
Students, PhD Students

Podejmując tradycję zapoczątkowaną w kwietniu ubiegłego roku, chcielibyśmy w imieniu pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.

KANON CZY KONTESTACJA? PYTANIA MŁODEJ POLONISTYKI. CZĘŚĆ 2

która odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych przy Al. Racławickich 14. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności zaś historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich.

Pragniemy, respektując dokonania wielu pokoleń badaczy literatury i języka, zastanowić się nad aktualnością klasycznej filologii, nad jej celami i metodami, ale też nad możliwymi polami wspólnymi łączącymi konwencjonalne badania nad literaturą z tymi, które otwiera przed nami humanistyka naszych czasów. Doświadczenie ubiegłorocznych dyskusji pokazuje bowiem, że obok rozważań nad tym, co w polonistycznej tradycji najtrwalsze, równie ważne są współczesne praktyki otwierające nowe perspektywy badawcze. Chcemy więc pytać nie tylko o kanoniczne formy przekazu, ale też o wyzwania, które stoją przed naszą dyscypliną, o potrzeby i możliwości metodologiczne, o nowe rozwiązania i obszar mieszania się tradycji literackiej z nowoczesnością. Chcielibyśmy w ten sposób zapoczątkować dyskusję, która z jednej strony wychodziłaby naprzeciw tak sformułowanym problemom, a z drugiej umożliwiałaby kontynuowanie i rozwinięcie zagadnień, które w sposób szczególny angażowały przedstawicieli środowiska naukowego młodych badaczy literatury podczas pierwszej części ogólnopolskiej konferencji naukowej Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki.

 

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

– czym jest literatura? – próba definicji, wyznaczniki

– pojęcie kanonu literackiego i jego przemiany – tradycje i oczekiwania

– literatura jako obszar ścierania się tradycji z nowoczesnością

– nowa estetyka w dyskursie humanistycznym

– założycielskie teksty i ich kontynuacje

– mistrzowie i ich uczniowie – relacje, przekazy, doświadczenia

– tendencje w krytyce genezy dzieła literackiego

– nowe zjawiska i tendencje językowe

­– polszczyzna wysoka – wymóg czy anachronizm?

– współczesny teatr a autonomiczne formy wyrazu

– granice wydarzenia teatralnego

– miejsce i rola reżysera w przedstawieniu teatralnym

– aktor w teatrze – nowe spojrzenie na scenę teatralną (rola i możliwości aktora, wymagania, ograniczenia)

– cyfrowa polonistyka – narzędzia, problemy, sposób przekazu

– zasadność i użyteczność nowych metod w refleksji literaturoznawczej

– badania (nad) „nowymi mediami” i włączenie ich do dyskursu akademickiego

 

Jesteśmy też otwarci na ciekawe propozycje z Państwa strony, które niekoniecznie mieszczą się w zakreślonych wyżej kręgach tematycznych. 

Na Państwa propozycje czekamy do 13 marca 2016 r. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: kanonczykontestacja@poczta.onet.pl

Information

Application deadline for speakers:
13.03.2016 22:30
Added on:
19 March 2016; 21:30 (Sylwia Pikula)
Edited on:
19 March 2016; 21:30 (Sylwia Pikula)

See also

01.03.2016

Nasz język ojczysty: stan i współczesne tendencje rozwojowe

 

15.06.2015

Ikony popkultury. Ogólnopolska konferencja naukowa

Mimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury. Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury. Proponowane tematy: – ikony popkultury a tradycja – system gwiazdorski kina i literatury; – ikony muzyki popularnej; – kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze; – autor jako gwiazda; – ikona popkultury jako narzędzie promocji; – ikoniczność gier wideo; – aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła; – ikony kina gatunkowego; – ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze; – ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych; – ikony kultury alternatywnej.

21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.