Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 18.04.2016 - 20.04.2016
Data dodania: 19.03.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Podejmując tradycję zapoczątkowaną w kwietniu ubiegłego roku, chcielibyśmy w imieniu pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.

KANON CZY KONTESTACJA? PYTANIA MŁODEJ POLONISTYKI. CZĘŚĆ 2

która odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych przy Al. Racławickich 14. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności zaś historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich.

Pragniemy, respektując dokonania wielu pokoleń badaczy literatury i języka, zastanowić się nad aktualnością klasycznej filologii, nad jej celami i metodami, ale też nad możliwymi polami wspólnymi łączącymi konwencjonalne badania nad literaturą z tymi, które otwiera przed nami humanistyka naszych czasów. Doświadczenie ubiegłorocznych dyskusji pokazuje bowiem, że obok rozważań nad tym, co w polonistycznej tradycji najtrwalsze, równie ważne są współczesne praktyki otwierające nowe perspektywy badawcze. Chcemy więc pytać nie tylko o kanoniczne formy przekazu, ale też o wyzwania, które stoją przed naszą dyscypliną, o potrzeby i możliwości metodologiczne, o nowe rozwiązania i obszar mieszania się tradycji literackiej z nowoczesnością. Chcielibyśmy w ten sposób zapoczątkować dyskusję, która z jednej strony wychodziłaby naprzeciw tak sformułowanym problemom, a z drugiej umożliwiałaby kontynuowanie i rozwinięcie zagadnień, które w sposób szczególny angażowały przedstawicieli środowiska naukowego młodych badaczy literatury podczas pierwszej części ogólnopolskiej konferencji naukowej Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki.

 

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

– czym jest literatura? – próba definicji, wyznaczniki

– pojęcie kanonu literackiego i jego przemiany – tradycje i oczekiwania

– literatura jako obszar ścierania się tradycji z nowoczesnością

– nowa estetyka w dyskursie humanistycznym

– założycielskie teksty i ich kontynuacje

– mistrzowie i ich uczniowie – relacje, przekazy, doświadczenia

– tendencje w krytyce genezy dzieła literackiego

– nowe zjawiska i tendencje językowe

­– polszczyzna wysoka – wymóg czy anachronizm?

– współczesny teatr a autonomiczne formy wyrazu

– granice wydarzenia teatralnego

– miejsce i rola reżysera w przedstawieniu teatralnym

– aktor w teatrze – nowe spojrzenie na scenę teatralną (rola i możliwości aktora, wymagania, ograniczenia)

– cyfrowa polonistyka – narzędzia, problemy, sposób przekazu

– zasadność i użyteczność nowych metod w refleksji literaturoznawczej

– badania (nad) „nowymi mediami” i włączenie ich do dyskursu akademickiego

 

Jesteśmy też otwarci na ciekawe propozycje z Państwa strony, które niekoniecznie mieszczą się w zakreślonych wyżej kręgach tematycznych. 

Na Państwa propozycje czekamy do 13 marca 2016 r. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: kanonczykontestacja@poczta.onet.pl

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
13.03.2016 22:30
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.