Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.11.2017
Data dodania: 15.07.2017

III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Typ wydarzenia:
Kongres
Miejscowość:
Warszawa
Grupy docelowe:
Studenci, Nauczyciele, Dydaktycy, Inni

Do spotkania wokół szkolnej edukacji polonistycznej zapraszają:

Profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, profesor Tadeusz Zgółka, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek oraz Redakcja czasopisma dla nauczycieli "Polonistyka".

Kongres otworzy uroczysty panel dyskusyjny, który będzie poświęcony kształtowaniu nawyków czytelniczych w kontekście edukacji interdyscyplinarnej, z uwzględnieniem roli filmu, teatru. Moderatorem spotkania będzie prof. Tadeusz Zgółka, kierownik zespołu dydaktyków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W dyskusji wezmą udział: profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek.

Stoliki tematyczne „Eksperci praktykom” – czynne przez cały czas trwania kongresu punkty, stwarzające okazję do skonsultowania problemów dydaktycznych, metod nauczania oraz na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami.

 • Panel 1: Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji lekturowych – Książka na ścieżkach moich wyborów

Sesja dyskusyjna – eksperci praktykom

Dialog pomiędzy tradycją a nowoczesnością – sprawdzone sposoby rozwijania nawyku lektury:
 1. Czytanie ze zrozumieniem – jak efektywnie czerpać z tradycji literackiej i kreować nowoczesną edukację, aby angażować młodzież do aktywności w szkole, ale również poza lekcjami?
 2. Wielopoziomowa interpretacja tekstów literackich – jak przygotować ucznia do skutecznej komunikacji intertekstualnej, realizując z powodzeniem założenia podstawy programowej?
Świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze jako podstawowe narzędzie i cel edukacji szkolnej
 1. Jak w realiach szkolnych prowadzić edukację z filmem i teatrem na lekcjach polskiego – multimedia i nowe technologie w funkcji narzędzia edukacyjnego do rozumienia i reinterpretacji kultury?
 2. Interdyscyplinarne kształcenie polonistyczne jako platforma integracji uczniów o zróżnicowanych predyspozycjach i umiejętnościach – jak inspirować uczniów do pracy zespołowej?

Lekcja na medal

Jak wykorzystać teksty kultury i nowe media w edukacji literackiej – sprawdzone rozwiązania ze szkół, pomysły i podpowiedzi ekspertów?
 • Panel 2: Twórcze pisanie i czytanie – jak łączyć literaturę kanoniczną ze współczesnymi tekstami kultury na każdym etapie nauczania

Sesja warsztatowa – okiem praktyka

Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela w celu podniesienia poziomu wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych:
 1. Alternatywne podejście do kanonu lektur – pakiet praktycznych rozwiązań, co robić, aby uczniowie rozumieli lektury i potrafili sformułować uniwersalizm wątków i tematów?
 2. Kształtowanie nawyków czytelniczych – w jaki sposób pobudzić u uczniów twórczą motywację do lektury i sprawić, że literatura będzie interpretowana interdyscyplinarne?
Literatura w roli katalizatora świadomego uczestnictwa w kulturze współczesnej
 1. Zestawy połączeń lektur z tekstami kultury z obszaru indywidualnych zainteresowań uczniów, czyli stare lektury w nowych aranżacjach
 2. Kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych – aktualne tendencje dydaktyczne w kształceniu sztuki argumentacji i autoprezentacji

Lekcja na medal

Dlaczego quiz online jest świetnym sposobem na wykorzystanie nowych technologii w szkole – ćwiczenie praktyczne dla wszystkich uczestników jako inspiracja i pomysł na działania aktywizujące również Twoich uczniów
 • Panel 3: Interdyscyplinarność w edukacji polonistycznej – jak założenia podstawy programowej przełożyć na realia szkolne

Sesja warsztatowa – okiem praktyka

Edukacja polonistyczna poprzez film w realizacji kanonu lektur szkolnych:
 1. Dialog filmu z literaturą w dobie rewolucji technologicznej – sposoby na integrację zespołów klasowych i niestandardowe pomysły na pracę w grupie
 2. Analiza i interpretacja lektury szkolnej w „lustrze ekranu” – nowe oczekiwania uczniów cyfrowych i projekty lekcji intersemiotycznych w roli motywatora do nauki
Ścieżki edukacji teatralnej w szkole w dobie dominacji technosfery
 1. Teksty kultury a kształcenie kompetencji komunikacyjnych, czyli w jaki sposób lekcje z teatrem wpływają na podniesienie kompetencji formułowania wypowiedzi ustnych?
 2. Teatralne konstruowanie przestrzeni dla edukacji – indywidualne predyspozycje i talenty uczniów w funkcji motywacji do aktywnej nauki

Lekcja na medal

Praktyczne sprawdzenie możliwości płynących z używania na lekcjach telefonów komórkowych, internetu i modnych aplikacji – pakiet ćwiczeń praktycznych z elementami reżyserii filmowej czy teatralnej
 
Opłaty: Udział STANDARD: 449 zł, Udział dla prenumeratorów POLONISTYKI: 349 zł. Można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl. Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Miejsce: Multikino Złote Tarasy, Warszawa.

 

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
15.11.2017 23:00
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.