Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.04.2016 - 23.04.2016
Data dodania: 25.01.2016

Istnieć w kulturze – istnieć w kulturach… Między teorią a praktyką edukacyjną / Ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Bydgoszcz

Tematyka spotkania nawiązuje do zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFPiK UKW  w 2009 r. konferencji „Istnieć w kulturze… Między teorią a praktyką edukacyjną”. Zaproponowany wówczas krąg tematyczny pragniemy poszerzyć o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami, stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Pragniemy dyskutować nad tym, które obszary i wzory kultury należałoby uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia, a także o tym, w jaki sposób i w jakiej mierze uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej.W związku z tym, że język jest podstawą funkcjonowania w każdym z wymienionych rejestrów kultury, stawiamy go w centrum zagadnień, które zamierzamy poddać refleksji uczestników naszej konferencji.

 Proponowane przez nas kręgi tematyczne dotyczą następujących problemów:

  1. Paradygmat/ paradygmaty kultury wpisane we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne.
  2. Dialog z tradycją – na ile rzeczywisty i na ile potrzebny we współczesnej edukacji polonistycznej?
  3. Współczesne znaczenie i edukacyjne funkcje kultury regionu – jego języka, tradycji, folkloru, literatury, lokalnych instytucji kulturalnych i mediów.
  4. Kultura globalna i multikulturowość – zagrożenie czy szansa dla edukacji polonistycznej?
  5. Edukacja językowa wobec przemian cywilizacyjnych (dominacji audiowizualności, ekspansji potoczności i wzrostu znaczenia języka angielskiego) – jakie elementy uznać za bezwzględny fundament, a jakie zmiany w stylu komunikacji i zachowaniach językowych zaakceptować i włączyć w proces nauczania?   
  6. Kształt polszczyzny i obraz kultury polskiej przekazywany w procesie nauczania jezyka polskiego zarówno cudzoziemcom, jak i dzieciom polskim mieszkającym za granicą.
  7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wobec zjawisk języka i kultury, w tym zwłaszcza językowa i kulturowa integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, kultura środowisk niesłyszących, niewidzących oraz  niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

Jak wskazuje podtytuł konferencji, zależy nam, aby w dyskusję nad tymi problemami włączyli się zarówno reprezentujący różnorodne obszary badawcze dydaktycy, glottodydaktycy, pedagodzy, literaturoznawcy i kulturoznawcy, jak i nauczyciele oraz praktycy. Z tego też powodu jesteśmy zainteresowani nie tylko wystąpieniami w formie referatów, ale także warsztatami. Formuła warsztatowa pozwoli między innymi na zaprezentowanie metod pracy oraz ich efektów, umożliwi także uczestnikom konferencji poglądowe zapoznanie się z podejmowaną w referatach problematyką.

Koszt konferencji wynosi 350 zł i obejmuje wyżywienie oraz druk monografii. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Po nadesłaniu zgłoszeń prześlemy nasze propozycje zakwaterowania w dogodnie usytuowanych hotelach.

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2016 r. pocztą elektroniczną na adres:

jastrzebska-golonka@wp.pl

a.rypel@interia.pl

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 15 marca 2016 r. na konto:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 

Dopisek:  IWK

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
14.02.2016 23:00
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.