Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.07.2015 - 11.07.2015
Added on: 15.06.2015

Ikony popkultury. Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Mimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury.
Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury.
Proponowane tematy:
ikony popkultury a tradycja
system gwiazdorski kina i literatury;
ikony muzyki popularnej;
kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze;
autor jako gwiazda;
ikona popkultury jako narzędzie promocji;
ikoniczność gier wideo;
aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła;
ikony kina gatunkowego;
ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze;
ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych;
ikony kultury alternatywnej.

Information

Application deadline for speakers:
14.06.2015 21:00
Added on:
15 June 2015; 15:59 (Ewa Grzęda)
Edited on:
21 June 2015; 15:37 (Mariola Wilczak)

See also

05.12.2016

Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt. Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, która odbędzie się 10-11 grudnia (sobota - niedziela) 2016 roku w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Nowy Budynek, s. 116). Szczegółowy program obrad znajdą Państwo w załączniku.

27.02.2016

Wykład Bp. Michała Janochy "Ikona Wjazdu do Jerozolimy ze zbiorów MAW" (z cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki")

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki" organizowanych przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 we współpracy z Komisją Speculum Byzantinum Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. 

26.04.2017

20 lat potteromanii. Harry Potter, czyli od literatury do popkultury / ogólnopolska konferencja naukowa

W imieniu Stowarzyszenia Instytut Badań nad Dyskursami mamy zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "20 lat potteromanii. Harry Potter, czyli od literatury do popkultury".

21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.