Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.12.2016 - 11.12.2016
Added on: 05.12.2016

Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt. Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, która odbędzie się 10-11 grudnia (sobota - niedziela) 2016 roku w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Nowy Budynek, s. 116). Szczegółowy program obrad znajdą Państwo w załączniku.

 

 

Information

Added on:
5 December 2016; 13:19 (Małgorzata Burta)
Edited on:
5 December 2016; 13:22 (Małgorzata Burta)

See also

15.06.2015

Ikony popkultury. Ogólnopolska konferencja naukowa

Mimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury. Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury. Proponowane tematy: – ikony popkultury a tradycja – system gwiazdorski kina i literatury; – ikony muzyki popularnej; – kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze; – autor jako gwiazda; – ikona popkultury jako narzędzie promocji; – ikoniczność gier wideo; – aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła; – ikony kina gatunkowego; – ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze; – ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych; – ikony kultury alternatywnej.

14.03.2017

Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ

31.05.2016

"Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej będzie poświęcona aspektom wolności i wyobraźni w literaturze i książce dziecięcej, współczesnej i dawnej. 

16.02.2016

Recenzowana monografia: "Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.