Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 01.12.2016 g.09:00 - 02.12.2016 g.15:00
Data dodania: 14.11.2016

Identyfikacje Zagłady

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

W imieniu Koła Naukowego Tekstów Kultury UJ oraz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „IDENTYFIKACJE ZAGŁADY”.

„Identyfikacja” kojarzy się z opresyjnymi metodami znakowania, stosowanymi w obozach koncentracyjnych, jednak semantycznie odnosi się do ustalenia tożsamości, do rozpoznania obiektu na podstawie konkretnej cechy. Jest również sposobem utożsamienia się: z „innym”, z grupą, z instytucją, z ideologią, z zespołem danych wartości. Zależy nam na zidentyfikowaniu „innych” – a co za tym idzie, na dyskusji o zagładowym doświadczeniu tych, którzy w dyskursie o Zagładzie niejednokrotnie byli pomijani. 

Organizatorzy przewidują publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym MASKA.

Informacja o pozytywnym bądź́ negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 13 listopada 2016 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się̨ opłatę̨ konferencyjną w wysokości:

  • 150 zł dla doktorantów
  • 100 zł dla studentów.

Termin uiszczenia opłaty to 21 listopada 2016 roku.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres organizatorów identyfikacjezaglady@gmail.com.

formularz-zgloszeniowy-identyfikacje-zaglady

_____________________________________________________________________________________________________________________

Organizatorzy:

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Prowadzi prace badawcze w ramach grantów Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums, w ramach zespołowego projektu  Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont2020, Reflective Society; Uniwersytet w Klagenfurcie, 2016-2018) orazNieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, Rozwój).

12476878_10154064632939461_1638136131_o

Koło Naukowe Tekstów Kultury  jest inicjatywą, która powstała w roku akademickim 2013/2014, związaną z kierunkiem Teksty Kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest przede wszystkim stwarzanie takich form współpracy, które nie tylko sprzyjają rozwojowi pracy naukowej i inicjatywie twórczej, ale służą również swobodnej wymianie idei oraz integracji. Różnorodność zainteresowań badawczych członków Koła Naukowego dobrze oddaje wielość utworzonych w ramach niego sekcji: badań orientalistycznych, baśniowości i fantastyki, badań nad cielesnością i tożsamością oraz kultury miasta.

12366887_917316954990781_315142988_n

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
06.11.2016 22:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.