Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.12.2016 g.09:00 - 02.12.2016 g.15:00
Added on: 14.11.2016

Identyfikacje Zagłady

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students

W imieniu Koła Naukowego Tekstów Kultury UJ oraz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „IDENTYFIKACJE ZAGŁADY”.

„Identyfikacja” kojarzy się z opresyjnymi metodami znakowania, stosowanymi w obozach koncentracyjnych, jednak semantycznie odnosi się do ustalenia tożsamości, do rozpoznania obiektu na podstawie konkretnej cechy. Jest również sposobem utożsamienia się: z „innym”, z grupą, z instytucją, z ideologią, z zespołem danych wartości. Zależy nam na zidentyfikowaniu „innych” – a co za tym idzie, na dyskusji o zagładowym doświadczeniu tych, którzy w dyskursie o Zagładzie niejednokrotnie byli pomijani. 

Organizatorzy przewidują publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym MASKA.

Informacja o pozytywnym bądź́ negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 13 listopada 2016 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się̨ opłatę̨ konferencyjną w wysokości:

  • 150 zł dla doktorantów
  • 100 zł dla studentów.

Termin uiszczenia opłaty to 21 listopada 2016 roku.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres organizatorów identyfikacjezaglady@gmail.com.

formularz-zgloszeniowy-identyfikacje-zaglady

_____________________________________________________________________________________________________________________

Organizatorzy:

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Prowadzi prace badawcze w ramach grantów Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums, w ramach zespołowego projektu  Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont2020, Reflective Society; Uniwersytet w Klagenfurcie, 2016-2018) orazNieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, Rozwój).

12476878_10154064632939461_1638136131_o

Koło Naukowe Tekstów Kultury  jest inicjatywą, która powstała w roku akademickim 2013/2014, związaną z kierunkiem Teksty Kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest przede wszystkim stwarzanie takich form współpracy, które nie tylko sprzyjają rozwojowi pracy naukowej i inicjatywie twórczej, ale służą również swobodnej wymianie idei oraz integracji. Różnorodność zainteresowań badawczych członków Koła Naukowego dobrze oddaje wielość utworzonych w ramach niego sekcji: badań orientalistycznych, baśniowości i fantastyki, badań nad cielesnością i tożsamością oraz kultury miasta.

12366887_917316954990781_315142988_n

Information

Application deadline for speakers:
06.11.2016 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.