Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.12.2016 g.09:00 - 02.12.2016 g.15:00
Дата размещения: 14.11.2016

Identyfikacje Zagłady

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

W imieniu Koła Naukowego Tekstów Kultury UJ oraz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „IDENTYFIKACJE ZAGŁADY”.

„Identyfikacja” kojarzy się z opresyjnymi metodami znakowania, stosowanymi w obozach koncentracyjnych, jednak semantycznie odnosi się do ustalenia tożsamości, do rozpoznania obiektu na podstawie konkretnej cechy. Jest również sposobem utożsamienia się: z „innym”, z grupą, z instytucją, z ideologią, z zespołem danych wartości. Zależy nam na zidentyfikowaniu „innych” – a co za tym idzie, na dyskusji o zagładowym doświadczeniu tych, którzy w dyskursie o Zagładzie niejednokrotnie byli pomijani. 

Organizatorzy przewidują publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym MASKA.

Informacja o pozytywnym bądź́ negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 13 listopada 2016 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się̨ opłatę̨ konferencyjną w wysokości:

  • 150 zł dla doktorantów
  • 100 zł dla studentów.

Termin uiszczenia opłaty to 21 listopada 2016 roku.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres organizatorów identyfikacjezaglady@gmail.com.

formularz-zgloszeniowy-identyfikacje-zaglady

_____________________________________________________________________________________________________________________

Organizatorzy:

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Prowadzi prace badawcze w ramach grantów Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums, w ramach zespołowego projektu  Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont2020, Reflective Society; Uniwersytet w Klagenfurcie, 2016-2018) orazNieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, Rozwój).

12476878_10154064632939461_1638136131_o

Koło Naukowe Tekstów Kultury  jest inicjatywą, która powstała w roku akademickim 2013/2014, związaną z kierunkiem Teksty Kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest przede wszystkim stwarzanie takich form współpracy, które nie tylko sprzyjają rozwojowi pracy naukowej i inicjatywie twórczej, ale służą również swobodnej wymianie idei oraz integracji. Różnorodność zainteresowań badawczych członków Koła Naukowego dobrze oddaje wielość utworzonych w ramach niego sekcji: badań orientalistycznych, baśniowości i fantastyki, badań nad cielesnością i tożsamością oraz kultury miasta.

12366887_917316954990781_315142988_n

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
06.11.2016 22:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах