Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.11.2016 - 30.11.2016
Data dodania: 01.10.2016

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania / V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Bydgoszcz

Cykl konferencji „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” realizowany jest od 2007 roku. Dotąd zorganizowano cztery konferencje, na których badacze komunikacji z wielu ośrodków naukowych dyskutowali o elementach sytuacji komunikacyjnej, m.in. o specyfice aktywności nadawczo-odbiorczej, sposobach komponowania i interpretowania tekstów, percepcji zachowań komunikacyjnych i ich charakteru w różnych dyskursach i kontekstach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i integruje środowiska naukowe reprezentujące różnorodne metodologie badań nad komunikowaniem, szczególnie komunikatywistów, kognitywistów, a także badaczy komunikacji ze szkoły konstruktywistycznej.
Tegoroczna konferencja ma szczególny charakter – dedykowana jest Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70-lecia urodzin. Długa i niezwykle owocna działalność naukowa Pani Profesor inspiruje wielu językoznawców (i szerzej także badaczy komunikacji) do charakteryzowania zjawisk, które od wielu lat pozostają w kręgu Jej szczególnego zainteresowania. Są to zagadnienia związane z językiem wartości, językowym obrazem świata, etyką komunikowania
w różnych dyskursach, szczególnie w polityce i mediach (także medium internetowym).

Proponowana tematyka konferencji:

 • etyka komunikowania społecznego i politycznego,
 • język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym,
 • wartościowanie w dyskursie medialnym,
 • etyka i wartościowanie w mediach społecznościowych,
 • wartościowanie w dyskursie internetowym,
 • wartościowanie w dyskursie migracyjnym,
 • językowy obraz świata w wypowiedziach polityków,
 • językowy obraz świata w tekstach internetowym,
 • język wartości w ujęciu językoznawstwa kognitywnego,
 • korpusy językowe w badaniach wartości i etyki dyskursu.

Organizator:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
KATEDRA DZIENNIKARSTWA, NOWYCH MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Informacje organizacyjne i terminy:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.komunikacja.ukw.edu.pl w zakładce: SytKom 2016 do 15 września 2016 roku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy mgr Alicji Żardeckiej sekretarza konferencji: alicjazardecka@gmail.com.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wpłacić do 15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
KREDYT BANK S.A. Oddział Bydgoszcz
nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z tytułem: Konferencja „SytKom” 2016
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, catering, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje zakwaterowania – osobom zainteresowanym organizatorzy mogą przedstawić ofertę polecanych  bydgoskich hoteli.

SEKRETARZE KONFERENCJI:
mgr Monika Betyna  monika.betyna@gmail.com
mgr Alicja Żardecka  alicjazardecka@gmail.com

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka grazkasaw@wp.pl
prof. nadzw. dr hab. Anna Bączkowska ab@ukw.edu.pl
dr Wiesław Czechowski w.czechowski@ukw.edu.pl

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.09.2016 17:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.