Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.05.2016 g.09:30 - 20.05.2016 g.17:30
Data dodania: 18.05.2016

Konferencja towarzysząca warsztatom "Kobiety w Polsce 1944-1989"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Organizatorzy: zespół badawczy skupiony wokół projektu NPRH "Kobiety w Polsce 1944-1989":
dr Katarzyna Stańczak Wiślicz (kierowniczka projektu)
prof. Małgorzata Fidelis
dr Barbara Klich-Kluczewska
prof. Piotr Perkowski
Miejsce: Pałac Staszica, sala nr 103

PROGRAM KONFERENCJI:

9.45 – Powitanie gości, kawa, herbata
10.00 – 11.30 – Elżbieta Kassner (University of Hannover) : Opieka okołoporodowa w kontekście polityki demograficznej i socjalistycznej rozbudowy w Polsce w latach 1945-1970
– Monika Tuszewicka (IH UJ): Dzieciobójstwo w Polsce w latach 1945-1956.
Prowadzenie : Barbara Klich-Kluczewska
11.30-11.45 – przerwa kawowa
11.45-13.30 – Magdalena Dąbrowska (UMCS) : Biografie gatunków stowarzyszonych. Danuta Hryniewicz i polskie owczarki nizinne
– Anna Nowakowska-Wierzchoś (AAN): Sekcja Kobiet Prawników – środowisko, aktywność i realny wpływ na prawodawstwo PRL
Prowadzenie: Katarzyna Stańczak-Wiślicz
13.30-14.15 – przerwa lunchowa
14.15–15.45 – Barbara Borowiak (UG): Przemiany karier zawodowych kobiet w Stoczni Gdańskiej i ich odbicie w metaforyce okołostoczniowej. Na podstawie historii mówionych osób pracujących w Stoczni Gdańskiej
– Anna Miler (UG): Matki chrzestne statków
Prowadzenie: Małgorzata Fidelis
15.45-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Natalia Jarska (IH PAN/IPN): „Ciotki rewolucji”? Wokół roli kobiet w powojennych elitach komunistycznych w Polsce (1944-1964)
– Agnieszka Mrozik (IBL PAN): Komunistki i duch transgresji. Historia jednego pokolenia
Prowadzenie : Małgorzata Fidelis
17.30 – podsumowanie obrad

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.