Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.05.2017 - 16.05.2017
Data dodania: 03.03.2017

Krytyka (literacka, teatralna, artystyczna…) między 1864 a 1939

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Organizator: Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW

Konferencja skierowana jest do literaturoznawców, językoznawców, medioznawców, kulturoznawców, jak i historyków sztuki, muzykologów i teatrologów.

WYBRANE ZAGADNIENIA:

kryteria opisu w tekstach krytycznych – czy narzędzia opisu są stosowane przez autorów wymiennie, w zależności od dziedziny, do której przynależy analizowane dzieło, czy też dążą oni do wypracowania uniwersalnego modelu organizacji tekstu krytycznego; czy można wskazać wyróżniki fortunnej wypowiedzi krytycznej;
rozwój krytyki w związku z czasem i przestrzenią – na ile determinanty historyczne, polityczne czy geograficzne określają istotę tekstu krytycznego (częściej są inspirujące czy ograniczające?);
role i kompetencje krytyka – na ile tekst krytyczny staje się programem artystycznym lub manifestem światopoglądowym jego autora; nowatorstwo i zapożyczenia w krytyce, jaki jest związek między kompetencjami krytyka i a publicysty;
wielkie i pomniejsze dyskusje w prasie – strategie stosowane w dyskusjach prowadzonych na łamach prasy; polemika, perswazja, prowokacja w krytyce; performatywność krytyki;
model estetyki propagowany w tekstach krytycznych – zarówno postulowany, jak i ten realizowany przez autora analizowanego tekstu;
krytyka między obiektywizmem a emocjonalnym zaangażowaniem – kiedy możemy mówić o osobistym wymiarze krytyki i w jaki sposób objawia się to w tekstach prasowych, a także jak wpływa na kształt relacji między nadawcą a adresatem takiego komunikatu;
przemiany prasy na przestrzeni lat 1864–1939 – w jaki sposób zachodzące wówczas w Polsce burzliwe przemiany historyczno-kulturowe kształtowały instytucję czasopisma oraz jak wpływało to na formę tekstów i wartości propagowane w tekstach prasowych; kontekst (sąsiedztwo) tekstu krytycznego publikowanego w danym numerze pisma i jego znaczenie;
wypowiedź krytyczna jako intertekst –czy krytyka może funkcjonować w dokumencie osobistym; jak perspektywa prywatna może kształtować namysł nad dziełem; relacja między lekturą własną (odbiorem indywidualnym) a tekstem krytycznym;
specyfika języka krytyki literackiej – jakie czynniki wpływały na zmiany
krytyka literacka jako wzór uznawany lub zaprzeczony w wypowiedziach krytycznych odnoszących się do różnych dziedzin sztuki;
krytyka jako aktywność normotwórcza i jako twórczość artystyczna – na jakie pytania i potrzeby odpowiada test krytyczny, jak w różnych wypowiedziach krytycznych kształtowana jest relacja autor dzieła – krytyk – odbiorca (omawianego dzieła i tekstu krytycznego);
literatura jako przedmiot krytyki teatralnej, artystycznej, filmowej – w jaki sposób i w jakich funkcjach pojawiają się uwagi o literaturze w krytyce nie-literackiej;
sposób ukształtowania tekstu krytycznego a problemy genologiczne – jak wybrane gatunki prasowe zmieniały się na przestrzeni lat, a także gdzie – wobec przemian dokonujących się w prasie wskazanego okresu – sięgają granice tekstu krytycznego oraz czy istnieje zasadność ścisłego definiowania i klasyfikowania tekstów krytycznych.

OPŁATA KONFERENCYJNA 150 zł

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
02.04.2017 21:30
Słowa kluczowe:
Data dodania:
3 marca 2017; 17:23 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
22 października 2019; 09:24 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

14.02.2018

Śmierć krytyka – kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku

Katedra Teorii Literatury, Zakład Historii i Teorii Filmu, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Śmierć krytyka – kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 16-17.03.2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

29.11.2018

Rytualność szczerego głosu: od jednostkowej ekspresji do społecznego afektu. Strategie szczerości w krytyce XX i XXI wieku

Katedra Krytyki Współczesnej i Pracownia Pytań Krytycznych zapraszają na seminarium krytycznoliterackie: Rytualność szczerego głosu: od jednostkowej ekspresji do społecznego afektu. Strategie szczerości w krytyce XX i XXI wieku. Rozmowy poświęcone będą przemianom form szczerości w gatunkach krytycznych, wspólnotowym rytuałom szczerości oraz problemowi szczerego głosu w najnowszych wypowiedziach krytycznych.

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.