Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 03.04.2019
Data dodania: 06.02.2019

Lektura wobec wyzwań współczesności /Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Dydaktycy

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Lektura wobec wyzwań współczesności”.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami w następujących zakresach problemowych:

 • formy i znaczenie kontaktu z lekturą na wczesnych etapach życia dziecka;
 • przedszkolak w świecie lektury;
 • praca z lekturą w nauczaniu wczesnoszkolnym;
 • zmiany w kanonie lektur szkolnych i ich konsekwencje dydaktyczne; 
 • rola tekstów literackich w kształceniu językowym;
 • uczeń wobec klasycznych tekstów literackich
 • rozwiązania metodyczne;
 • wiedza neurodydaktyczna w nauczaniu języka polskiego;
 • nauczanie historii literatury – teoria i praktyka edukacyjna;
 • tekst literacki jako klucz do świata wartości;
 • lektura narzędziem w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
 • rozwój młodzieżowych zainteresowań czytelniczych – pomysły rozwiązań niesystemowych;
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i social mediów w pracy z lekturą;
 • wpływ szkolnych doświadczeń lekturowych na kulturę czytelniczą osób dorosłych;
 • młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny;
 • ebooki i audiobooki kontra książka papierowa w świetle uczniowskich preferencji czytelniczych;
 • lektura i jej potencjał terapeutyczny;
 • biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymienione obszary tematyczne mają charakter propozycji. Wierzymy, że problematyka planowanej sesji stworzy warunki do integracji nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, a także wszystkich pracowników dydaktycznych placówek oświatowych, wykorzystujących lekturę w codziennej praktyce zawodowej (w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy, pedagogów i terapeutów).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy dydaktycy.knp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy Państwa do 10 marca 2019.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

OPIEKUNI NAUKOWI: dr hab. prof. UR Dorota Karkut dr Agata Kucharska-Babula

SEKETARZE KONFERENCJI: mgr Paulina Podolska Anna Lewkowicz

Informacje

Adres:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Data zgłaszania uczestników:
03.03.2019
Opłata:
bezpłatnie
Opublikował:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.