Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.04.2019
Added on: 06.02.2019

Lektura wobec wyzwań współczesności /Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors, Educators

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Lektura wobec wyzwań współczesności”.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami w następujących zakresach problemowych:

 • formy i znaczenie kontaktu z lekturą na wczesnych etapach życia dziecka;
 • przedszkolak w świecie lektury;
 • praca z lekturą w nauczaniu wczesnoszkolnym;
 • zmiany w kanonie lektur szkolnych i ich konsekwencje dydaktyczne; 
 • rola tekstów literackich w kształceniu językowym;
 • uczeń wobec klasycznych tekstów literackich
 • rozwiązania metodyczne;
 • wiedza neurodydaktyczna w nauczaniu języka polskiego;
 • nauczanie historii literatury – teoria i praktyka edukacyjna;
 • tekst literacki jako klucz do świata wartości;
 • lektura narzędziem w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
 • rozwój młodzieżowych zainteresowań czytelniczych – pomysły rozwiązań niesystemowych;
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i social mediów w pracy z lekturą;
 • wpływ szkolnych doświadczeń lekturowych na kulturę czytelniczą osób dorosłych;
 • młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny;
 • ebooki i audiobooki kontra książka papierowa w świetle uczniowskich preferencji czytelniczych;
 • lektura i jej potencjał terapeutyczny;
 • biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymienione obszary tematyczne mają charakter propozycji. Wierzymy, że problematyka planowanej sesji stworzy warunki do integracji nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, a także wszystkich pracowników dydaktycznych placówek oświatowych, wykorzystujących lekturę w codziennej praktyce zawodowej (w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy, pedagogów i terapeutów).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy dydaktycy.knp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy Państwa do 10 marca 2019.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

OPIEKUNI NAUKOWI: dr hab. prof. UR Dorota Karkut dr Agata Kucharska-Babula

SEKETARZE KONFERENCJI: mgr Paulina Podolska Anna Lewkowicz

Information

Address:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Application deadline for participants:
03.03.2019
Fee:
bezpłatnie
Published by:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.