Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 26.05.2017 - 28.05.2017
Data dodania: 14.03.2017

Muzyka – Uniwersytet – Technologia – Emocje, vol. 2: Live

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji MUTE poświęconej zagadnieniom Popular Music Studies, zapraszają na drugą edycją wydarzenia – tym razem "live"!

Dnia 6 grudnia 1877 roku, w Melno Park w New Jersey, dziecięca rymowanka „Mary had a little lamb” została wypowiedziana dwukrotnie, co być może nie stanowiłoby większego ekscesu, gdyby nie fakt, że pierwszy wyrecytował ją Tomasz Edison, a następnie dokonała tego maszyna – fonograf. Był to pierwszy krok ku umasowieniu muzyki i jej (pozornej) egalitaryzacji. Kolejne udoskonalenia zapisu dźwięku oraz gramofon Emila Berlinera wpłynęły i nadal wpływają na rynek muzyczny. Dziecięca rymowanka stanowiła moment oddzielenia ludzkiego głosu od ciała swojego właściciela. Ciało muzyczne, które w epoce europejskiego romantyzmu w symboliczny sposób odkryto a następnie wyniesiono na scenę, mogło teraz zostać na nowo ukryte. Ciało występowało nadal, ale teraz jego performatywność mogła rozciągać się w czasie i przestrzeni, raz zarejestrowane wykonanie mogło być odtwarzane w każdym miejscu i każdym czasie i być percypowane przez każdego dowolnego odbiorcę, a nie jedynie konkretnego słuchacza będącego w czasie trwania wystąpienia. Czy faktycznie wtedy skończyła się era muzyki na żywo?

Po dziesięcioleciach od wprowadzenia możliwości rejestracji dźwięku, chcielibyśmy zastanowić się, co oznacza w XXI wieku kategoria „live” w przypadku muzyki popularnej. Czy ta „nażywowość” nie tylko uległa redefinicji, ale może okazuje się właściwością całkowicie zbędną, i wyczerpaną? Warto zastanowić się jak technologia rejestracji wpływa na politykę słyszalności oraz jakie ma to konsekwencje poznawcze dla słuchającego podmiotu. Ekonomia znaczeń i sensu widowiska muzycznego na żywo ma coraz częściej charakter ściśle polityczny. Ogromne spektakle dźwiękowe przyciągają masy ludzi, którzy pragną doświadczyć „życia” wprost ze sceny, domagając się przy tym autentyczności ze strony artystów. Żywość muzyki jest jej właściwością podstawową – przy drugiej edycji konferencji MUTE porozmawiamy właśnie o niej. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów, które będą związane ze zjawiskami "na żywo" w muzyce popularnej. Nie ograniczamy Państwa poszukiwań do żadnych zakresów. Chcielibyśmy spojrzeć na kategorię live jak najszerzej, również w kontekście jej redefinicji czy wręcz całkowitego zanegowania. 

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 26–28 maja. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mute.conference@gmail.com mija 10.03.2017 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 1000 słów). Do zgłoszeń prosimy dołączać wstępną bibliografię. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 31.03.2017 roku.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
22.03.2017 23:00

Zobacz także

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

06.01.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "50 Shades of Popular Culture"

Konferencja jest dwujęzyczna, co oznacza, że można przesyłać na nią zgłoszenia zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.