Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.05.2017 - 28.05.2017
Added on: 14.03.2017

Muzyka – Uniwersytet – Technologia – Emocje, vol. 2: Live

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji MUTE poświęconej zagadnieniom Popular Music Studies, zapraszają na drugą edycją wydarzenia – tym razem "live"!

Dnia 6 grudnia 1877 roku, w Melno Park w New Jersey, dziecięca rymowanka „Mary had a little lamb” została wypowiedziana dwukrotnie, co być może nie stanowiłoby większego ekscesu, gdyby nie fakt, że pierwszy wyrecytował ją Tomasz Edison, a następnie dokonała tego maszyna – fonograf. Był to pierwszy krok ku umasowieniu muzyki i jej (pozornej) egalitaryzacji. Kolejne udoskonalenia zapisu dźwięku oraz gramofon Emila Berlinera wpłynęły i nadal wpływają na rynek muzyczny. Dziecięca rymowanka stanowiła moment oddzielenia ludzkiego głosu od ciała swojego właściciela. Ciało muzyczne, które w epoce europejskiego romantyzmu w symboliczny sposób odkryto a następnie wyniesiono na scenę, mogło teraz zostać na nowo ukryte. Ciało występowało nadal, ale teraz jego performatywność mogła rozciągać się w czasie i przestrzeni, raz zarejestrowane wykonanie mogło być odtwarzane w każdym miejscu i każdym czasie i być percypowane przez każdego dowolnego odbiorcę, a nie jedynie konkretnego słuchacza będącego w czasie trwania wystąpienia. Czy faktycznie wtedy skończyła się era muzyki na żywo?

Po dziesięcioleciach od wprowadzenia możliwości rejestracji dźwięku, chcielibyśmy zastanowić się, co oznacza w XXI wieku kategoria „live” w przypadku muzyki popularnej. Czy ta „nażywowość” nie tylko uległa redefinicji, ale może okazuje się właściwością całkowicie zbędną, i wyczerpaną? Warto zastanowić się jak technologia rejestracji wpływa na politykę słyszalności oraz jakie ma to konsekwencje poznawcze dla słuchającego podmiotu. Ekonomia znaczeń i sensu widowiska muzycznego na żywo ma coraz częściej charakter ściśle polityczny. Ogromne spektakle dźwiękowe przyciągają masy ludzi, którzy pragną doświadczyć „życia” wprost ze sceny, domagając się przy tym autentyczności ze strony artystów. Żywość muzyki jest jej właściwością podstawową – przy drugiej edycji konferencji MUTE porozmawiamy właśnie o niej. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów, które będą związane ze zjawiskami "na żywo" w muzyce popularnej. Nie ograniczamy Państwa poszukiwań do żadnych zakresów. Chcielibyśmy spojrzeć na kategorię live jak najszerzej, również w kontekście jej redefinicji czy wręcz całkowitego zanegowania. 

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 26–28 maja. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mute.conference@gmail.com mija 10.03.2017 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 1000 słów). Do zgłoszeń prosimy dołączać wstępną bibliografię. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 31.03.2017 roku.

Information

Application deadline for speakers:
22.03.2017 23:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.