Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.05.2018 g.10:00 - 20.05.2018 g.16:00
Added on: 11.04.2018

MUTE 3: Fani, przeboje i sceny

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Trzecia edycja ogólnoploskiej konferencji naukowej poświęconej badaniom nad muzyką popularną. 

Temat tegorocznej edycji konferencji MUTE brzmi: „Fani, przeboje i sceny”, a zatem odnosi się on do szeroko rozumianej kategorii odbiorcy / odbioru muzyki.

W samym określeniu „pop music” albo „muzyka popularna” kryje się bezpośrednie nawiązanie do doświadczenia odbiorców, i to doświadczenia na tyle pozytywnego i powszechnego, że dzięki niemu można mówić o „popularności” tej muzyki we wszystkich jej gatunkach. Termin ten bowiem nie oznacza tylko pewnego typu twórczości, która ze względu na swą „łatwość” i atrakcyjność jest skierowana do szerokiego grona słuchaczy: kryje się w nim przekonanie, o tym, że realne „podobanie się” odbiorcom jest nierozerwalnie związane z tym rodzajem muzyki. O tym, że jakiś utwór podoba się słuchaczom (i to nie pojedynczym, ale tysiącom i milionom fanów), o tym, że piosenka staje się realnym przebojem nie decydują sami muzycy, producenci czy promotorzy. To fani sprawiają, że muzyka staje się popularna.

Dlatego tym razem chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad udziałem odbiorców w powstawaniu i funkcjonowaniu muzyki popularnej. Pełnić oni mogą różnorakie role: nabywców płyt, uczestników koncertów, fanów zrzeszonych w fan-clubach, fanów nie zorganizowanych. To ich upodobania i decyzje przyczyniają się do powstania środowisk muzycznych, takich jak lokalne czy gatunkowe sceny, to oni mają bezpośredni wpływ na listy przebojów i pośrednio oddziałują na twórców, pragnących zdobyć popularność i uznanie w ich oczach. Mogą być spersonalizowani i aktywni, albo anonimowi i bierni – ale bez nich nie zaistniałby żaden gatunek muzyki popularnej.

Zakres zagadnień , jaki interesuje nas podczas tegorocznego wydania konferencji jest zatem szeroki:

- fani muzyki a fani innych zjawisk kultury
- muzyczna twórczość fanowska
- lokalne sceny muzyczne
- gatunkowe sceny muzyczne
- relacja twórca muzyki – słuchacz
- relacja muzyk – odbiorca koncertu
- protesty i inna działalność krytyczna fanów
- kluby muzyczne jako przestrzenie fanowskie
- fani i ich idole - przypadki skrajne
- fani, muzyka i moda
- kolekcjonerzy muzyki popularnej
- internet a powstawanie kultury fanowskiej (w kontekście muzycznym)
- przeboje – co sprawia, że piosenka staje się przebojem („teoria” hitu)
- przeboje – dzieje konkretnych utworów
- listy przebojów i plebiscyty

Information

Address:
ul. Gołębia 16, Kraków
Fee:
350 zł (250 zł dla doktorantów i studentów)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.