Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 04.10.2018 - 05.10.2018
Data dodania: 26.03.2018

"O mężczyźnie (nie)zwyczajnie" - VI sesja z cyklu "Życie prywatne Polaków w XIX wieku"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na VI sesję naukową z cyklu "Życie prywatne Polaków w XIX wieku".

Temat: O mężczyźnie (nie)zwyczajnie

Olsztyn 4-5 października 2018 r.

Motywem przewodnim kolejnej sesji naukowej jest świat XIX-wiecznego mężczyzny w perspektywie prywatności.  Peregrynacja przez XIX stulecie ukazuje przede wszystkim sylwetki mężczyzn przez pryzmat ich aktywności publicznej, pracy zarobkowej, udziału w kampaniach wojennych i powstaniach narodowych, a także utartych w świadomości społecznej ról, jakie stawiały przed nim panujące realia społeczno-obyczajowe oraz obowiązujące wzorce i kanony. W planowanej sesji chcemy przyjrzeć się mężczyznom od strony ich codzienności, relacji prywatnych, przeżyć wewnętrznych, tożsamości psychicznej i fizycznej, postrzegania zmian cywilizacyjnych i kulturowych oraz przemian społecznych i reakcji na umacnianie się pozycji kobiety. Bohaterami sesji będą zatem Polacy z różnych środowisk społecznych, o różnym poziomie wykształcenia, zarówno ci spełniający widoczne role w społeczeństwie, jak również aktorzy całkowicie transparentni. To (nie)zwyczajne spojrzenie na dziewiętnastowiecznych Polaków ma zachęcić humanistów do podjęcia nowej perspektywy badawczej i dać szansę na ciekawe, inspirujące refleksje związane z motywacjami działań jednostki i kształtowania jej tożsamości.

Proponowane zagadnienia:

- „Władza ojców”? – mężczyzna na łonie rodziny. Role ojca i męża oraz ich ewolucja

- Mężczyzna poza rodziną. Prywatność duchownych, żołnierzy, powstańców, zesłańców, emigrantów

- Życie towarzyskie mężczyzn i różne jego aspekty

- Kryzys tożsamości, poszukiwanie dróg samorealizacji, poczucia spełnienia; sposoby odkrywania własnego „ja” i efekty podejmowanych prób

- Intymność, seksualność, miłość i erotyzm

- Mężczyzna romantyczny (męskie afekty)

- Życie duchowe mężczyzn, różne aspekty religijności

- Męska przyjaźń

- Dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość

- Wychowanie i edukacja chłopców w XIX wieku

- Męskie rozrywki – kultura czasu wolnego mężczyzn z różnych warstw społecznych

- Męskie i niemęskie sporty

- Typowe i nietypowe upodobania kulinarne

- Wizerunek zewnętrzny – mężczyzna a moda

- Plama na honorze – pojedynki i samobójstwa

- Dziewiętnastowieczna męskość i niemęskość

- Mężczyzna samotny – wdowiec, rozwodnik, wyrzutek

- Polak – peregrynant – mężczyzna w podróży

- Mężczyzna wobec zmian cywilizacyjnych

- Męskie spojrzenie na ruchy emancypacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na formularzu (drogą elektroniczną) do 1 czerwca 2018 roku. Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiego abstraktu referatu (do 2000 znaków). Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (obiady, serwisy kawowe podczas przerw, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, dofinansowanie recenzowanej publikacji) należy wnieść do 30 czerwca 2018 roku na konto bankowe: 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386 (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, ul K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn) z zaznaczeniem w tytule przelewu: konferencja Życie prywatne oraz podaniem imienia i nazwiska.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

jaroslawkita@poczta.onet.pl (dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź)

mariakorybut@o2.pl (dr Maria Korybut-Marciniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn)

Obrady odbywać się będą w salach Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1 w Olsztynie). Informacje dotyczące bazy noclegowej zostaną podane po zamknięciu listy referentów.

Komitet Naukowy Konferencji: dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, prof. dr hab. Roman Jurkowski, dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr hab. Andrzej Korytko, mgr Jolanta Kowalik, mgr Izabela Socka, mgr Grażyna Czerniak, mgr Elżbieta Klimus

 

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Data zgłaszania prelegentów:
01.06.2018 23:30
Opłata:
300,00 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.